Skip to main content

Skapande skola-bidrag ger sjöboelever kulturupplevelser

Nyhet   •   Maj 03, 2016 11:51 CEST


För läsåret 2016-2017 har Sjöbo kommun tilldelats 330 000 kr i Skapande Skola-bidrag av Kulturrådet.

Bidragets storlek innebär att alla årskurser som omfattas, från F-klass till 9, får ta del av det.

-Tidigare skapande skola projekt har involverat eget skapande i spoken word, dans, konst, musik och teater. Sjöbo kommun strävar efter att alla årskurser ska få minst en kulturupplevelse varje läsår, där vi gärna ser att fokus ligger på eget skapande såväl som på att ta del av föreställningar och utställningar, säger ungdomskulturutvecklare Paula Brante som tillsammans med en kulturombudsgrupp bestående av lärare från kommunens skolor, tagit fram kulturprogrammet.

Kommande läsår återkommer en del saker som varit uppskattade tidigare. Det uppskattade samarbetet med Romska Kulturcentrat i Malmö fortsätter, och nästa läsår är planen att de kommer att träffa både alla 7:or och alla 9:or i en interaktiv föreläsning om kultur och historia.

Det blir också spoken word för alla i år 8, och barnen i år 2 besöker Hallsbergs stenar och gör egna bilder tillsammans med en konstnär och bildpedagog.

Nyheter nästa år inkluderar föreställningen Djeliya, som är en spännande saga med parakrobatik och musik med inspiration från fyra kulturer – Sverige, Belgien, Chile och Mali – som handlar om att tvingas lämna sitt hem, ge sig ut på äventyr och överkomma inre och yttre hinder för förskoleklasserna och årskurs 1. Vi samarbetar även med ARNA Fågelriket i ett konstprojekt om hembygd och hemhörighet, framtid och hållbarhet. Alla elever i årskurs 4 arbetar med sin närmiljö tillsammans med en konstpedagog och träffar även internationella konstnärer på residens i ARNA. Årskurs 9 kommer även att besöka Wanås skulpturpark.

Förutom skapande skola-budgeten säkras kulturen i skolan genom en kommunal budget, genom ett bidrag från Svenska Filminstitutet som möjliggör att vi kan ha en filmpedagog som arbetar i skolorna, samt genom kulturskolans och bibliotekens aktiviteter för barn och unga.