Skip to main content

Taggar

Vattenkraft

Geoenergi

Värmepumpar

Anders Möller utses till ny VD och koncernchef för Skånska Energi

Pressmeddelanden   •   Jun 04, 2019 09:30 CEST

Skånska Energi AB:s styrelse har utsett Anders Möller till ny VD och koncernchef från och med den 1 juli 2019.

Delårsrapport januari-mars 2019 Skånska Energi AB (publ)

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2019 08:00 CEST

Året har startat bra, efter höstens uppköpsprocess arbetar hela teamet nu framåt. Omsättningen ökade med 9 procent samtidigt som rörelseresultatet justerat för jämförelsestörande poster minskade med ca 1 mnkr.

Skånska Energis VD lämnar

Pressmeddelanden   •   Apr 30, 2019 08:00 CEST

Skånska Energi AB:s VD och koncernchef Marianne Sernevi har meddelat styrelsen att hon önskar sluta som VD. Hon fortsätter i sin nuvarande roll till 25 juli 2019, då hon även lämnar Skånska Energis styrelse.

Omvandling av aktier

Pressmeddelanden   •   Apr 30, 2019 08:00 CEST

​Enligt Skånska Energi AB:s bolagsordning har ägare av A-aktier rätt att få sådan aktie omvandlad till B-aktie.

Skånska Energis styrelse planerar att ansöka om avnotering

Pressmeddelanden   •   Apr 24, 2019 17:30 CEST

​Styrelsen för Skånska Energi AB (publ) planerar att ansöka om avnotering av aktierna mot bakgrund av den koncentrerade ägarbilden och mycket begränsade aktiehandeln.

Kallelse till årsstämma i Skånska Energi AB (publ)

Pressmeddelanden   •   Apr 23, 2019 08:00 CEST

Aktieägare i Skånska Energi AB (publ), org nr 556013-6391, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 maj 2019 kl 10:00 på Skånska Energis kontor, Skattebergavägen 7, i Södra Sandby.

Skånska Energi AB offentliggör årsredovisningen för 2018

Skånska Energi AB offentliggör årsredovisningen för 2018

Pressmeddelanden   •   Apr 16, 2019 08:00 CEST

Skånska Energi AB (publ) offentliggör härmed årsredovisningen för 2018.

​Ett händelserikt år med tillväxt och förbättrat resultat

​Ett händelserikt år med tillväxt och förbättrat resultat

Pressmeddelanden   •   Feb 15, 2019 08:00 CET

”Skånska Energis resultat för 2018 visar på en positiv utveckling jämfört med ifjol. Affärsområde Elhandel och Energilösningar har haft en bra tillväxt med ett förbättrat resultat. Nivån på investeringarna var betydligt högre i affärsområde Elnät för att modernisera elnätet”, säger Marianne Sernevi, VD för Skånska Energi.

    Skånska Energi säljer vattenkraftverken i Nissan

Skånska Energi säljer vattenkraftverken i Nissan

Pressmeddelanden   •   Jan 15, 2019 08:00 CET

Skånska Energi har sålt vattenkraftverken i Nissan till Per Warnström, som ska fortsätta att driva småskalig elproduktion.

Skånska Energi säljer sina vattenkraftanläggningar i Rönne å

Skånska Energi säljer sina vattenkraftanläggningar i Rönne å

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2018 08:00 CET

​Skånska Energi har sålt sina vattenkraftanläggningar i Rönne å till Klippans kommun. Ett steg för kommunens arbete att öppna upp Rönne å för vandrande fisk.

Beslut fattade vid Skånska Energis extra bolagsstämma

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2018 14:50 CET

Under Skånska Energis extra bolagsstämma togs det beslut om en ny styrelse där stämman beslutade slutligen, i enlighet med Kraftringens förslag, att utse Micke Andersson till styrelseordförande.

Kallelse till extra bolagsstämma i Skånska Energi AB (publ)

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2018 08:00 CET

​Enligt begäran från Kraftringen Energi AB (publ), som efter sitt offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Skånska Energi AB (publ) (”Bolaget”), org nr 556013-6391, äger och kontrollerar 62,6 procent av aktierna och 64,5 procent av rösterna enligt pressmeddelande den 5 november 2018, kallas aktieägarna i Bolaget till extra bolagsstämma torsdagen den 29 november 2018 kl. 14.00.

​Ny kommunikationschef samt affärsområdeschef i Skånska Energi

Pressmeddelanden   •   Okt 12, 2018 08:30 CEST

Karin Holm har utsetts till ny marknads- och kommunikationschef och medlem i Skånska Energis koncernledning. Hon tillträder sin tjänst den 15 oktober 2018. Dessutom är det klart att Fredrik Lönngren tillträder som ny affärsområdeschef för produktion och som medlem i koncernledningen från den 1 november 2018.

Skånska Energilösningar installerar värmepumpssystem till Mörarps skola

Skånska Energilösningar installerar värmepumpssystem till Mörarps skola

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2017 10:50 CET

Skånska Energilösningar AB har fått i uppdrag av fastighetsförvaltningen i Helsingborgs Stad att installera ett värmepumpssystem till Mörarps Skola.

Skånska Energilösningar i nytt samarbete med Flyinge AB

Skånska Energilösningar i nytt samarbete med Flyinge AB

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2016 15:48 CEST

​Skånska Energilösningar och Flyinge AB har tecknat ett långsiktigt ramavtal i syfte att förbättra uppvärmningssystemet i Flyinge AB:s fastigheter.

Marianne Sernevi ny VD i Skånska Energi

Marianne Sernevi ny VD i Skånska Energi

Pressmeddelanden   •   Nov 06, 2015 09:48 CET

Styrelsen för Skånska Energi AB har beslutat att utse Marianne Sernevi till ny VD.

Skånska Energi och HP Borrningar inleder strategiskt samarbete

Skånska Energi och HP Borrningar inleder strategiskt samarbete

Pressmeddelanden   •   Okt 05, 2015 09:19 CEST

Skånska Energi AB och HP Borrningar i Klippan AB ingår strategiskt samarbete och startar ett gemensamägt bolag för energilösningar.