This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Två män som skalar lök på Lyckeby
Två män som skalar lök på Lyckeby

Pressmeddelande -

​Livsmedelsakademin startar insats för fortsatt säkrad livsmedelsproduktion

Flera livsmedelsföretag meddelar nu att deras fabriker har en stor produktionsökning jämfört med samma period förra året, och att sjukfrånvaron stiger. Samtidigt som det kan bli personalbrist inom livsmedelsnäringen, permitteras eller friställs personal från andra industrier i Sverige. 

Livsmedelsakademin är en icke vinstdrivande organisation som hanterar frågor inom livsmedelsnäringen som är större än enskilda aktörer kan hantera på egen hand. Ofta kräver frågorna ett samarbete mellan både privata och offentliga sektorn. 

- Vi behöver agera nu och tillsammans för att vi ska kunna ha en fortsatt hög livsmedelsproduktion, säger Lotta Törner, vd på Livsmedelsakademin.

Behovet av personal finns i hela kedjan, från primärproduktion med bönder och fiskare, till transport, distribution, lager, produktion,förädling och handel.

Personalpool för livsmedelsnäringen

Tillsammans med Region Skåne har Livsmedelsakademin nu tagit initiativ till att bygga upp en personalpool av kompetent personal från andra industrier. Arbetsförmedlingen och HR-avdelningar på större livsmedelsföretag har också kontaktats för att bidra med sin kompetens inom livsmedelsnäringen.

- Just nu håller vi nu på att identifiera dels vilken typ av vakanser som kan uppstå och vilka förkunskaper som behövs, dels vilka personer som med en digital, skräddarsydd utbildning kan gå in och arbeta i livsmedelsnäringen. Vi tittar också på vilka som skulle kunna leverera den typen av digitala skräddarsydda utbildningar. Behoven ser naturligtvis lite olika ut från företag till företag, men det handlar bland annat om att hitta personer med grundläggande kunskaper i industriprocesser, distribution och logistik, säger Lotta Törner.

För ytterligare information, kontakta vd Lotta Törner, 0705 – 80 59 09 

Ämnen

Taggar


Livsmedelsakademin arbetar med frågor som är större än vad den enskilde aktören själv kan driva. Vi skapar unika samarbeten kring komplexa frågeställningar, med fokus på näringsliv, akademi och samhälle. Med utgångspunkt i den skånska livsmedelsproduktionen och i starkt samarbete med andra kluster, bidrar vi till den regionala utvecklingen genom att arbeta med frågor som är nationella, regionala och globala. Därmed skapar vi en långsiktigt hållbar, konkurrenskraftig och innovativ livsmedelsnäring.Läs mer på www.livsmedelsakademin.se

Presskontakt