Skip to main content

Stora historiepriset 2017 går till Ronny Ambjörnsson

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2017 10:30 CEST

Ronny Ambjörnsson. Foto: Elin Berge

Stora historiepriset, Sveriges största historiepris, går 2017 till Ronny Ambjörnsson, professor emeritus i idéhistoria. Ronny Ambjörnsson är förutom idéhistoriker också författare och skribent. Hans breda bokproduktion omfattar flera litterära genrer, biografi, historia, filosofi, barnböcker och dramatik. Flera av hans böcker är översatta till andra språk.

Ronny Ambjörnsson kom till det nyligen inrättade universitetet i Umeå redan 1970 och verkade där fram till pensioneringen 2001. Han blev en pionjär inom sitt unga ämne. Ronny Ambjörnssons tidiga forskning handlade om Ellen Key och resulterade både i en licentiatavhandling 1967 och en doktorsavhandling 1974. 2012 släpptes hans biografi Ellen Key, en europeisk intellektuell.

Han blev docent i idéhistoria 1977 och professor 1981–2001, då han gick i pension. Genom sin forskning visar han att idéhistoria inte bara omfattar eliternas idéhistoria, utan även folkets idéhistoria. Hans böcker berör ämnen som arbetarrörelsens idévärld, klassresor, manligheter, trädgårdar och mycket mer.

Ronny Ambjörnsson är känd utanför de akademiska kretsarna både genom sina böcker som nått en bred läsekrets och som skribent i den svenska dagspressen, särskilt i Dagens Nyheter. Hösten 2017 släpps hans bok Visdomens hus, Muslimska idévärldar 600-2000, (Natur & Kultur) som är skriven tillsammans med Mohammad Fazlhashemi.


Juryns motivering

Ronny Ambjörnsson har under flera decennier bidragit till att såväl forskare som en bredare allmänhet har fått upp ögonen för vad de kanske annars inte hade sett. Redan i doktorsavhandlingen från 1974 uppmärksammade Ambjörnsson den då närmast osynliga Ellen Key, och han har även senare återvänt till henne. Under sina många år som professor i idéhistoria i Umeå verkade Ambjörnsson för utvecklingen av en folkets idéhistoria och öppnade därmed forskningsfältet för idéer bortom de lärdes och eliternas. Tack vare Ronny Ambjörnssons forskning vet vi i dag mer om bland annat människors undran, mansmyter och hemliga trädgårdar. Hans omfattande bidrag till kultur och samhällsliv visar tydligt på den humanistiska folkbildande traditionens fortsatta betydelse i samtiden.

- Det är roligt att genom årets pristagare få uppmärksamma en del av den moderna historieforskningen som handlar om människor och växelverkan mellan människors föreställningsvärldar och idéer, vanliga liv och samhällsutvecklingen, säger Karin Lindvall, länsmuseichef på Sörmlands museum. Det är ju ett centralt område även för kulturhistoriska museer som Sörmlands museum.


Om priset

Stora historiepriset är Sveriges största historiepris. Summan är på 50 000 kronor och priset kan inte sökas. Man blir tilldelad priset och en oberoende jury utser pristagaren.

Stora historiepriset delas ut av Sörmlands museum och Nyköpings Kultur- och fritidsnämnd till historiker eller annan som, utan att göra avkall på fackmässig korrekthet, lyckats föra ut historiska kunskaper och forskningsresultat i en vidare krets så att intresset för ämnet ökat.


Prisutdelning 19 september

Priset delas ut 19 september kl. 18.30 på Culturum i Nyköping. Dagen efter, den 20 september, besöker Ronny Ambjörnsson Nyköpings gymnasium för ett samtal med eleverna. Alla är välkomna att delta vid prisutdelningen den 19 september med efterföljande samtal mellan pristagaren och Tobias Svanelid, redaktör för Vetenskapsradion, Sveriges radio, P1. Bokförsäljning och boksignering. Mer information på www.sormlandsmuseum.se och www.nykopingsguiden.se


Ronny Ambjörnsson, publicerat i urval:

Den skötsamme arbetaren. Idéer och ideal i ett norrländskt sågverkssamhälle 1880–1930, Stockholm: Carlsson, 1988, nyutgåva 2017

Den hemliga trädgården, om trädgårdar i litteratur och verklighet, Bonniers, 2015

Ellen Key. En europeiska intellektuell, Albert Bonniers förlag, 2012

Europas idéhistoria. Medeltiden. Tankens pilgrimer, Stockholm: Natur & Kultur, 2002

Europas idéhistoria. Antiken. Människors undran, Stockholm: Natur & Kultur, 1997

Mitt förnamn är Ronny, Stockholm: Bonnier Alba, 1996

Mansmyter. Liten guide till manlighetens paradoxer, Stockholm: Fischer, 1990

Den skötsamme arbetaren. Idéer och ideal i ett norrländskt sågverkssamhälle 1880–1930, Stockholm: Carlsson, 1988

Socialismens idéhistoria. En inledning, Stockholm: Gidlunds i samarbete med Arbetarnas kulturhistoriska sällskap, 1984


Utmärkelser i urval:

2006 – Övralidspriset

2000 – Längmanska kulturfondens pris "för hans breda insatser inom vetenskap, kultur, folkbildning och debatt"

1997 – Lotten von Kraemers pris


Priset har tidigare gått till:

2016 Fredric Bedoire

2015 Heléne Lööw

2014 Maria Sjöberg

2013 Jonathan Lindström

2012 Elisabet Mansén

2011 Svante Norrhem

2010 Yvonne Hirdman

2009 Bo Eriksson

2008 Eva Österberg

2007 Max Engman

2006 Marie-Christine Skuncke

2005 Anders Björnsson

2004 Maja Hagerman

2003 Gunnar Wetterberg

2002 Cecilia Björk och Laila Reppen

2001 Dick Harrison

2000 Mats G Larsson

1999 Arne Jarrick

1998 Karin Johannisson

1997 Michael Nordberg

1996 Hans Furuhagen

1995 Hans Villius och Olle Häger

1994 Aleksander Loit


Kontakt

Natalia Berggren, enhetschef kommunikation Sörmlandsmuseum, tel. 070 757 0933, epost: natalia.berggren@dll.se

Anna Hedtjärn Wester, antikvarie & projektledare Stora historiepriset Sörmlands museum, tel. 0767-24 75 73, epost: anna.hedtjarnwester@dll.se

Ronny Ambjörnsson, tel. 08-530 92 828, epost: ronny.ambjornsson@umu.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera