Skip to main content

Åtgärder för ett bättre klimat i Sollentuna

Pressmeddelande   •   Maj 03, 2011 10:33 CEST

Nu är de första åtgärderna för att förbättra klimatet i kommunen klara för beslut i fullmäktige. Åtgärderna handlar bland annat om att minska påverkan vid nybyggnation och transporter.

Under våren har kommunens miljö- och klimatberedning arbetat fram en åtgärdsplan som ett första steg i att förverkliga den nya klimatstrategin. De första åtgärderna för ett bättre klimat är koncentrerade på att förbättra och utveckla kommunens egna verksamheter. 

- Vi vill åstadkomma resultat och göra insatser där de verkligen gör nytta och inte stanna vid symbolåtgärder. Vi behöver göra insatser inom våra egna verksamheter för att vi ska kunna kräva insatser av andra kommuner, staten, företag och inte minst invånarna. Vi behöver föregå med gott exempel helt enkelt, säger AnnaMyrhed (C), ordförande för beredningen.

Beredningen har valt att fokusera på åtgärder inom fem områden och målet är att minska koldioxidutsläppen i kommunens egna verksamheter med 20 procent fram till 2014. Åtgärderna består i att:

  • Minska klimatpåverkan från kommunens och Sollentunahems fastigheter.
  • Minska klimatpåverkan från kommunens och de kommunala bolagens transporter.
  • Använda upphandling som medel för att kartlägga och minska klimatpåverkan från varor och tjänster som kommunen köper.
  • Sätta upp villkor vid markanvisning som bidrar till att minska klimatpåverkan vid nybyggnation.
  • Minska mängden koldioxid i luften genom att öka natur- och parkmarkers förmåga att långsiktigt binda kol.

- Åtgärdsplanen har tagits fram i full politisk enighet inom miljö- och klimatberedningen. Det är en styrka. Vi i beredningen fortsätter nu vårt arbete med att uppdatera den för kommunens egna verksamheter. Vi kommer även att föreslå åtgärder för andra aktörer så att målen i klimatstrategin ska nås, avslutar Anna Myrhed.

I höstas antog kommunfullmäktige en klimatstrategi för kommunen. Den föreslagna åtgärdsplanen presenterades för kommunstyrelsen på gårdagens möte och beslut tas på fullmäktiges sammanträde den 18 maj.

Läs mer på
http://www.sollentuna.se/Sollentuna-kommun/Om-Sollentuna/Klimatstrategi-for-Sollentuna-kommun/

För mer information kontakta
Anna Myrhed (C), ordförande i miljö- och klimatberedningen
Telefon: 070-334 12 86

Douglas Lithborn (M), kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 08-579 217 07 mobil 070-746 65 18

Lars Keski-Seppälä, projektchef
Telefon: 08-579 215 39

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera