Skip to main content

Attraktivare stadsmiljö med ny parkeringsplan

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2015 11:49 CET

Mer plats för grönytor, enhetliga avgifter, tydligare regler och fler cykelparkeringar. Det är några av de åtgärder som föreslås i den parkeringsplan Sollentuna kommun tagit fram och som allmänheten nu får lämna synpunkter på.

I takt med att Sollentuna växer ökar konkurrensen om mark i kommunens centrala lägen. Både kommunen och regionen växer, vilket ställer krav på bra och tydlig planering. Därför har kommunen tagit fram en övergripande parkeringsplan med tydliga mål och åtgärder för framtida behov.

Fyra mål finns formulerade i parkeringsplanen; en attraktiv stadsmiljö, en effektiviserad markanvändning, en ökad tillgänglighet och tydlighet samt att främja hållbara färdmedel.

- Det handlar bland annat om att prioritera mark i centrala lägen. Exempelvis att viss parkering kan omvandlas till förmån för torghandel, uteserveringar, gång- och cykelbanor och stadsparker. Stora parkeringsytor bör i största möjliga mån undvikas eftersom det kan bidra till barriärer och tråkiga stadsmiljöer, säger Carl Larsson, projektledare för Sollentunas parkeringsplan.

Några av de åtgärder som föreslås vara prioriterade i parkeringsplanen är att se till att kommunens parkeringsregleringar följer den zonindelning som har tagits fram - i detta ingår att se över samtliga gator i kommunen - och att reglera kommunens infartsparkeringar och bygga fler cykelparkeringar.

- En ytterligare åtgärd som är högt prioriterad är att göra en översyn av kommunens tidsreglerade parkeringsplatser. Ett exempel på detta är att minimera långtidsparkering på gatumark i centrala delar. Det minskar risken för boendeparkering och arbetsparkering vilket gynnar besökare och kunder med korta ärenden. Dessa åtgärder ger en bättre bild av den egentliga efterfrågan på parkering i kommunen, säger Carl Larsson.

Parkeringsplanen ska bidra till att fler invånare väljer att promenera, cykla och resa kollektivt i Sollentuna. Den kommer att fungera som ett vägledande planeringsdokument tillsammans med kommunens översiktsplan, klimatstrategi och trafikpolicy. Arbetet med parkeringsfrågor i Sollentuna kommun kommer att bli mer omfattande än tidigare.

Det är trafik- och fastighetsnämnden samt kommunstyrelsen och kommunfullmäktige som beslutat att ta fram en parkeringsplan för Sollentuna kommun. De mål och åtgärder som beskrivits i parkeringsplanen utgör grunden för kommunens fortsatta arbete med parkering.

- Som ett sätt att värna miljön och bidra till att möjliggöra en mer attraktiv stadsmiljö har kommunfullmäktige beslutat att prioritera gående, cyklister och kollektivtrafik före biltrafiken. Den föreslagna parkeringsplanen bidrar till denna prioritering. Däremot är det även viktigt att lyssna till de åsikter som boende och aktiva i kommunen har varav remissen fyller en viktig funktion, säger Moa Rasmusson, ordförande (L) i trafik- och fastighetsnämnden.

Tyck till om parkeringsplanen!

  • Lämna synpunkter. Senast 29 februari kan allmänheten lämna synpunkter på parkeringsplanen på kommunens webbplats - www.sollentuna.se/parkeringsplan

  • Diskutera parkeringsplanen. Allmänheten är också välkomna att diskutera förslaget med kommunens tjänstemän och politiker. Följande tider träffas kommunens representanter: 
    • Turebergshusets entré, 18 januari, kl.11-13
    • Sollentuna centrum, vid Food Courten, 19 januari, kl.17-19

Ta del av hela parkeringsplanen här: www.sollentuna.se/parkeringsplan


För ytterligare information, kontakta:
Moa Rasmusson (L), ordförande i trafik och fastighetsnämnden, Sollentuna kommun
moa.rasmusson@sollentuna.se, 0739-15 16 33

Carl Larsson, trafikplanerare, Sollentuna kommun
carl.larsson@sollentuna.se, 08-579 217 39

Björn Sax Kaijser, trafikplanerare Sollentuna kommun
bjorn.sax.kaijser@sollentuna.se, 08-579 223 40

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.