Skip to main content

Benchmarking ska göra kommunerna bättre i byggprojekt

Pressmeddelande   •   Mar 10, 2015 09:30 CET

–Jag är mycket nöjd med att vi har den här möjligheten att utveckla stadsbyggnadsprocessen tillsamman med byggherrarna, säger Magnus Andersson, ordförande i Stadsbyggnadsbenchen. Det är viktigt att lyssna på vad branschen tycker och att samtidigt delge dem vårt perspektiv.

I höstas genomförde Stadsbyggnadsbenchens nio kommuner, Botkyrka, Haninge, Nacka, Södertälje, Täby, Upplands Väsby, Huddinge, Sollentuna och Stockholm en webbenkät bland byggherrar. Syftet var att kartlägga hur byggherrarna uppfattar kontakter och samarbete med kommunerna under stadsbyggnadsprojektets olika faser, förstudie/idéfas, planeringsfas och genomförandefas.

-Att delta i arbetet med Stadsbyggnadsbenchen och tillsammans med övriga kommuner i benchen jobba för en effektivisering i stadsbyggnadsfrågor är av stor vikt, för Sollentunas del kommer den fördjupade rapporten som presenteras innan sommaren att innebära en viktig vägledning i vårt stadsbyggnadsarbete, säger Christina Leifman, stadsbyggnadschef, Sollentuna kommun.

40 personer, både anställda av byggherrarna samt externa projektutvecklare, som varit verksamma i projekt i de olika kommunerna mellan 2012 och 2014 fick bedöma service och kontakter på en tiogradig skala. Exempel på frågor är kommunens öppenhet för byggherrars idéer och förslag, avgifter, handläggningstid, kommunens förmåga att hålla tidplanen, handläggarnas attityd och bemötande samt samspelet mellan politiker och tjänstemän. Svarsfrekvensen var 65 procent – markant högre än den förra webbenkäten 2012.

Betyget för i stort sett samtliga kommuner stiger ju längre in i byggprocessen man kommer. Nöjd kund-index för hela gruppen är 55 av 100 möjliga.

De enskilda frågor där kommunerna hade förbättrat sig mest är i sin samordning mellan byggherrar och handläggningstiden tills mark blir tillgänglig för husproduktion i genomförandefasen.

Bäst betyg över lag fick handläggarnas attityd och bemötande, 7,2 av 10 möjliga. Sämst fick kommunernas handläggningstid i förstudiefasen/idéfasen, 4,6.

Målen för kommunerna i Stadsbyggnadsbenchen är att:

 • Mätbara effektiviseringar ska uppnås i alla medverkande kommuner
 • Kunskaperna om och förståelsen för stadsbyggnadsprocessen ska på ett påvisbart sätt öka såväl internt inom kommunerna som hos berörda samarbetspartners och intressenter.
 • Stadsbyggnadsprocessen ska bli tydligare och mer transparent mot omvärlden
 • Mer enhetliga arbetsätt ska etableras

 • Sweco Strategy, – före detta Stockholms stads utrednings- och Statistikkontor AB (USK), stod för insamling och avrapportering. Respektive kommun stod för registeruppgifter till byggherrar/projektutvecklare.


  Kontaktpersoner:

  Magnus Andersson, ordförande i Stadsbyggnadsbenchen och samhällsbyggnadschef i Botkyrka kommun, magnus.andersson@botkyrka.se, 08-530 612 26

  Christina Leifman, stadsbyggnadschef, Sollentuna kommun, christina.leifman@sollentuna.se

  Kommentarer (0)

  Lägg till kommentar

  Kommentera

  Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.