Skip to main content

Dags att tycka till om äldreomsorgen i Sollentuna igen!

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2008 13:01 CEST

I oktober är det dags för Kvalitetsbarometern inom äldreomsorgen. Då får alla som har hemtjänst eller som bor i särskilt boende i Sollentuna tycka till om kvaliteten på verksamheten. Den här gången görs undersökningen i samarbete med Solna kommun.

- Jag är oerhört glad att vi har möjlighet att genomföra Kvalitetsbarometern, där brukarna anonymt får tala om hur de upplever kvaliteten på de service- och omsorgsinsatser vi erbjuder. Det ska bli mycket spännande att se vilken förändring som skett sedan vi genomförde undersökningen för två år sedan. Att göra undersökningen tillsammans med Solna, en kommun som demografiskt är ganska lik Sollentuna, ger en extra krydda eftersom de båda kommunernas resultat kan jämföras med varandra i rapporten, säger Sonia Lunnergård (kd), ordförande i Sollentunas vård- och omsorgsnämnd.

Kvalitetsbarometern ger kommunen en möjlighet att hitta områden där kvaliteten behöver förbättras. Den ger också värdefull information till personer som ska välja hemtjänstutförare eller lämna önskemål om särskilt boende.

En nyhet är att årets undersökning kommer att ligga till grund för de kvalitetsutmärkelser som ska delas ut till vård- och omsorgsnämndens verksamheter i mars nästa år.

- På så sätt ger Kvalitetsbarometern kommunen en möjlighet att lyfta fram de fina verksamheter som finns i kommunen. Att uppmärksamma det som är bra är en viktig del i nämndens arbete med kvalitetsutveckling, säger Karina Kight, kvalitetsutvecklare på vård- och omsorgskontoret.

Frågorna i Kvalitetsbarometern handlar främst om hur man som brukare upplever kvaliteten på den hjälp man får, och vad man tycker är viktigt.

Frågeformulären kommer att delas ut av personalen inom hemtjänst, äldreboenden och demensboenden i början av oktober. Den som inte själv kan besvara frågorna kan låta en anhörig få besvara ett särskilt frågeformulär för sin räkning.

Frågorna besvaras helt anonymt och några uppgifter om enskilda personer registreras inte.

Resultatet av undersökningen kommer att presenteras på kommunens webbplats i januari nästa år. Arbetet med Kvalitetsbarometern görs i samarbete med Blekinge FoU.

I Sollentuna genomförs Kvalitetsbarometern vartannat år inom äldreomsorgen. Det här är andra gången undersökningen genomförs.

Kontaktpersoner:
Sonia Lunnergård, ordförande vård- och omsorgsnämnden,
tfn 08-579 216 47

Karina Kight, kvalitetsutvecklare, vård- och omsorgskontoret,
tfn 08-579 215 35

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy