Skip to main content

Demokrati idag och i framtiden - seminarium för och med unga i Sollentuna

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2004 15:45 CEST

Onsdag den 27 oktober sätter Sollentuna kommun fokus på demokrati ur ett ungdomsperspektiv i form av ett demokratiseminarium för ungdomar mellan 13 och 19 år. Syftet är att fånga upp ungdomarnas idéer och synpunkter i viktiga samhällsfrågor och skapa en långsiktig dialog mellan sollentunaungdomarna och den politiska ledningen i kommunen.

Vad är demokrati? Vad är makt och hur hänger makt och demokrati ihop? Vilka är de viktigaste delarna i demokrati? Hur vill vi att demokratin ska fungera i Sollentuna? Det är några av de frågor som ungdomar och politiker i Sollentuna kommer att diskutera under dagen.

Seminariet är uppbyggt kring temana ovan och kommer att ske i dialogform med målet att hitta arbetsformer och konkreta frågor att arbeta vidare med. Integrations- och demokratinämnden har tagit initiativ till seminariet som de anordnar tillsammans med barn- och ungdomsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden som har i uppdrag att aktivera kommunens ungdomsråd där det långsiktiga arbetet ska fortsätta.

Vid seminariet medverkar bland andra Britta Lejon, tidigare demokratiminister, Jonas Larsson från Ungdomsstyrelsen och Ulf Bergh, kommundirektör i Sollentuna.

I dagsläget har drygt 80 ungdomar och ett 20-tal politiker och tjänstemän anmält sig till seminariet.

– Jag hoppas att seminariet ska bli starten till en bra dialog med ungdomarna i kommunen. Det är viktigt att de känner att de är delaktiga i samhällsutvecklingen och har möjlighet att påverka den samtidigt som vi politiker måste vara lyhörda för deras synpunkter och värderingar. Det säger Wilhelm von Essen, ordförande i integrations- och demokratinämnden.

Program

Kontaktpersoner:
Wilhelm von Essen (c), ordförande i integrations- och demokratinämnden, tel. 08-35 28 91, 070-363 19 07
Yvonne Ingelström, samordningsansvarig för demokratiseminariet, tel. 08-579 216 04

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera