Skip to main content

I juni byggs sista etappen av Frestavägen genom Väsjön

Pressmeddelande   •   Apr 13, 2018 13:39 CEST

Nya Frestavägen i genomskärning

I juni startar arbetet med att bygga om den södra och sista delen av nya Frestavägen som går genom området Väsjön. Vägen, som utvecklas till en stadsgata med gång- och cykelstråk, beräknas vara klar i april 2020. Anläggningsföretaget JVAB får uppdraget.

I takt med att bostadsområdet Väsjön byggs ut omvandlas Frestavägen från landsväg till en stadsgata med breda och säkra gång- och cykelstråk. Ombyggnaden av Frestavägens norra etapp beräknas vara klar under sommaren 2018 och i juni 2018 påbörjas arbetet med att bygga om den södra och sista delen av Frestavägen, den del som går genom Väsjön. Det är Sollentuna kommun tillsammans med SEOM som är beställare till vägen. Inkomna anbud har utvärderats är det är nu klart att det blir företaget JVAB som får uppdraget.

Den aktuella södra etappen berör Frestavägen från korsningen med Gustavsbergsleden och norrut cirka 1 km till Kastellgården. Arbetet beräknas vara klart i april 2020.

När Norrortsleden och Törnskogstunneln öppnades 2008 tog Sollentuna kommun över ansvaret för Frestavägen, som tidigare var en statlig väg. Idag trafikeras vägen av cirka 5000 fordon per dygn men det kommer successivt att öka när Väsjön byggs ut.

- Utöver trafik dras även nya ledningar för vatten, avlopp, fjärrvärme och övrig media via nya Frestavägen. I samband med ombyggnaden får vägen även en delvis ny sträckning lite längre från sjön, säger Håkan Söderblom, projektledare på Sollentuna kommun

Norra etappen klar 2018
Ombyggnaden av Frestavägens norra etapp har pågått under ett par år utan större störningar. Arbetet beräknas vara klar under sommaren 2018 och här ingår även bron över det så kallade Blågröna stråket.

För mer information kontakta:
Yussuf Hassen projektchef, Väsjön, Sollentuna kommun
08-579 21 210, yussuf.hassen@sollentuna.se

Thomas Ardenfors (M), ordförande i stadsbyggnadsnämnden, Sollentuna kommun
08-579 21 688, thomas.ardenfors@sollentuna.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.