Skip to main content

I Sollentuna satsar alliansen på barn, trygghet och kommunal service i budgetförslag

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2010 08:32 CEST

Alliansen i Sollentuna har presenterat sitt budgetförslag för 2011. Även fortsättningsvis kommer den övergripande politiska inriktningen att vara företagsvänlig och ta ansvar för ekonomi, miljö, demokratiska värden samt sätta valmöjligheten i centrum.

I budgetförslaget finns bland annat följande satsningar:

Skola, utbildning och förskola
160 miljoner läggs på underhåll och investeringar i skol- och förskolefastigheter. Verksamheterna förstärks med ytterligare 65 miljoner kronor. Pengarna ska gå till att höja kvaliteten i skolan genom att bland annat öka lärarnas löner, göra större insatser för elevhälsan och investera i bärbara datorer till alla barn och lärare. I förskolan ska barngrupperna minska.

Trygghet och säkerhet
Cirka 20 miljoner ytterligare satsas på att skapa säkra gång- och cykelvägar, bland annat genom bättre belysning.  En ökad skötsel av parker och grönområden tillsammans med bättre underhåll av vägarnas beläggning ingår.

Ökad service till invånarna
Ett arbete har påbörjats för att underlätta invånarnas kontaktmöjligheter med kommunen. Ett kontaktcenter ska inrättas och ett nytt system för att hantera synpunkter och klagomål ska införas. 6 miljoner går till satsningar på it som bland annat ska leda till utökad självservice, så kallade e-tjänster på nätet.

Fritid
En ny friidrottshall ska byggas på Sollentunavallen. Väsjöbacken kommer att utrustas med nya skidliftar.

Budgeten tas upp för beslut på kommunfullmäktiges sammanträde den 24 november 2011.

För mer information kontakta
Torbjörn Rosdahl, (M) kommunstyrelsens ordförande, telefon 073-915 16 36
Lennart Gabrielsson, (FP) gruppledare, telefon  070-543 51 22
Sonia Lunnergård, (KD) gruppledare, telefon 070 -755 81 00
Ulf Brangenfelt, (C) tf gruppledare, telefon 070-214 08 72

Håkan Wikman, ekonomichef, telefon 579 214 32 

 

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera