Skip to main content

IKT i skolan bidrar till bättre resultat

Pressmeddelande   •   Maj 02, 2016 10:00 CEST

Sollentuna skolor är bland de främsta i landet vad gäller användning av IKT i undervisningen. I en färsk forskningsrapport visar Annika Agelii Genlott, skolutvecklare i Sollentuna kommun, projektledare vid SKL samt forskare vid Örebro universitet tillsammans med professor Åke Grönlund vid Örebro universitet, att IKT som integreras väl i pedagogiken bidrar till bättre resultat i svenska och matematik.

Svenska och matematik är två viktiga ämnen och som alla, av olika skäl, tar till sig olika. I OECD-länderna finns även en klyfta mellan könen. Pojkar släpar efter flickor i läs- och skrivkunnighet, medan pojkar ofta får bättre resultat i matematik. (OECD., 2012). IKT som integreras väl i pedagogiken kan vara en lösning på dessa problem. Det visar en studie som Annika Agelii Genlott, skolutvecklare i Sollentuna kommun och forskare vid Örebro universitet gjort tillsammans med Åke Grönlund, professor vid Örebro universitet. Studien presenteras i forskningsrapporten ”Closing the gaps – Improving literacy and mathematics by ict-enhanced collaboration” som nyligen publicerats.

- Man kan inte förvänta sig att digitalisering av skolan per automatik ska ge förbättrade resultat. Det handlar istället om att på ett klokt sätt integrera pedagogik med teknik så att tekniken fungerar som hävstång för ett utvecklat lärande. Det här är inte det enklaste och ingenting man kan förvänta sig görs i en handvändning. Istället behöver vi kontinuerligt utveckla våra undervisningsmetoder, våga prova nytt och alltid analysera resultatet av det vi gör för att säkerställa en god undervisning för samtliga våra elever, säger Annika Agelii Genlott.

Den pedagogiska modellen för STL (Skriva sig Till Lärande) som används i studien bygger på en undervisning som är väl förankrad i kunskapskraven i Lgr 11. Modellen bygger på ett språkutvecklande arbetssätt där kontinuerlig social interaktion och samarbete mellan elever och lärare understödjs av digital teknik och digitala arenor. Denna kombination av pedagogik och teknik möjliggör för samtliga elever, oavsett modersmål eller eventuella läs- och skrivsvårigheter att via teknikens kompensatoriska möjligheter fullt ut delta i skriftliga samarbeten med sina klasskamrater. Eleverna återkopplar formativt på sina klasskamraters texter, vilka slutligen publiceras digitalt på gemensamma klassiter. STL-modellen har utvecklats och beprövats i Sollentuna kommun under fem års tid och har visats sig leda till dokumenterat förbättrade elevresultat.

Resultat

Studien är en kvantitativ studie som mäter elevers resultat i de nationella ämnesproven för svenska och matematik i årskurs 3 kopplat till Skriva sig till lärande-modellen (STL) som är en modell för användande av digital teknik i pedagogiken. Resultaten i korthet visar att hos de elever som undervisas med STL modellen blir spridningen lägre, då de lägst presterande eleverna når bättre resultat, ökad likvärdighet mellan könen samt att pojkarnas prestationer vad gäller läs- och skrivutveckling ökar markant. I jämförelse med båda kontrollgrupperna når uppemot 20 procentenheter fler av de elever som arbetat med STL godkänt i samtliga ämnesprov. Resultatet av studien visar sammanfattningsvis att endast införande av digital teknik i skolan inte är en framkomlig väg, då resultaten kan tendera att sjunka. För att användandet av den digitala tekniken ska ge högre resultat krävs att den är väl integrerad i det pedagogiska arbetet, då ser man markant förhöjda elevresultat som ett resultat av digitaliseringen i skolan.

Läs studien i sin helhet

För mer information, kontakta:
Annika Agelii Genlott, skolutvecklare i Sollentuna kommun, forskare vid Örebro universitet samt projektledare vid Sveriges kommuner och landsting: annika.agelii.genlott@skl.se, annika.agelii.genlott@oru.se

Moa Ledin, presschef, Sollentuna kommun. 08-5792 16 08, moa.ledin@sollentuna.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.