Skip to main content

Lyckat med boendestöd till missbrukare

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2011 14:32 CET

Levnadssituationen för missbrukare kan med rätt insatser förbättras avsevärt. Ett tvåårigt projekt med boendestöd för personer med stora missbruksproblem i Sollentuna kommun blev så framgångsrikt att verksamheten numera ingår i socialkontorets ordinarie verksamhet.

– Vi ser tydligt att bostadsfrågan är en nyckel till framgång, säger Lennart Gabrielsson (FP), socialnämndens ordförande.  Nu måste vi jobba vidare med att bland annat skapa bättre villkor på bostadsmarknaden samt att vi måste medverka till att denna grupp utövar meningsfulla aktiviteter så att de förblir drogfria och att de inte jagas upp på morgonen för att inte göra någonting resten av dagen.

 Socialchef Kerstin Lidman är också mycket nöjd med resultatet:

– Projektets syfte var att stärka vårdkedjan så att placeringar på institution eller hemlöshet kunde undvikas samt att individen skulle få högre livskvalitet och färre återfall, säger Lidman.

31 personer med missbruksproblem ingick i projektet. Endast fem av dessa avbröt, vilket anses vara en låg ”avbrottsstatistik” med hänsyn till de stora livsproblem som många har.

 Verksamheten blev efter projekttiden en del i socialkontorets ordinarie verksamhet.

För mer information kontakta:
Lennart Gabrielsson (FP), socialnämndens ordförande, 08-579 216 25 eller 070-543 51 22
lennart.gabrielsson@sollentuna.se

Kerstin Lidman, socialchef, 08-579 212 86 eller 0739-15 12 86
kerstin.lidman@sollentuna.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy