Skip to main content

​Miljonbidrag till hållbarhetsarbete i Väsjön

Pressmeddelande   •   Apr 13, 2018 13:39 CEST

Arbetet med det nya området Väsjön i Sollentuna tar ett rejält kliv framåt när Väsjön får miljonbidrag till socialt och grönt hållbarhetsarbete. Bidragen går bland annat till cykel- och kollektivtrafikfrämjande åtgärder och en parkour- och aktivitetsanläggning i området.

Totalt är det tre olika bidrag som ger Väsjön pengar till åtgärder som syftar till social och grön hållbarhet i den nya stadsdelen.

– Vi har mycket höga ambitioner för Väsjön som ett nytt bostadsområde i Sollentuna. Detta gäller inte minst i frågor som hållbarhet. Att vi nu får bidrag för ytterligare utveckling av dessa ambitioner är glädjande och kommer till stor nytta för de många som lever, bor och verkar i området, säger Thomas Ardenfors (M), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Boverket ger Väsjön ett bidrag för att utveckla en parkour- och aktivitetsanläggning i skogsbrynet nedanför Väsjöbackens baksida. Anläggningen kommer att bestå av parkourhinder, klätterställningar, klätterlinor i skogen och cykelbanor. Skogens vilda karaktär kommer att bevaras med flexibla redskap i trä.

Naturvårdsverket ger Väsjön och trafik- och fastighetskontoret bidrag från LONA-projektet som syftar till att främja långsiktigt naturvårdsengagemang. I Väsjön kommer bidraget att användas för att sprida kunskap om hur boende och byggherrar kan skapa förutsättningar för ökad biologisk mångfald.

– Målet med arbetet är att nå ut med kunskapen om hur vi tillsammans med byggherrar och boende kan förstärka de ekologika landskapssambanden. Genom att skapa gröna stråk i området så får vi ett rikare djur- och växtliv och därmed ökar den biologiska mångfalden, säger Moa Rasmusson (L), ordförande i trafik- och fastighetsnämnden.

Trafikverket ger Väsjön ett bidrag för att främja hållbara stadsmiljöer. Pengarna ska användas främst för cykel- och kollektivtrafikfrämjande åtgärder

– Bidragen är en bekräftelse på att Väsjöns projektutvecklingsarbete är i samklang med utvecklingen i övrigt i samhället, säger Yussuf Hassen, chef, Väsjöenheten.


För mer information, kontakta:

Thomas Ardenfors (M), ordförande i stadsbyggnadsnämnden
thomas.ardenfors@sollentuna.se, 08-579 216 88

Moa Rasmusson (L), ordförande i trafik- och fastighetsnämnden
moa.rasmusson@sollentuna.se, 08-579 216 33


Yussuf Hassen, chef, Väsjöenheten, stadsbyggnadsavdelningen
yussuf.hassen@sollentuna.se, 08-579 21210

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.