Skip to main content

​Minskad hemlöshet i Sollentuna

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2015 09:27 CEST

2015 års kartläggning av antalet hemlösa i Sollentuna visar att hemlösheten har minskat under den senaste femårsperioden. 

Antal personer i hemlöshet längre än tre år har minskat väsentligt. Ingen person som rapporterats under mätveckan, v 18, bodde i offentliga utrymmen eller utomhus.

– Det är glädjande att siffrorna gått åt rätt håll, men vi har mer arbete att göra. Vi kommer fortsätta att kvalitetsutveckla hemlöshetsmätningarna, dels för att följa orsakerna till varför man hamnar i hemlöshet och dels hur man tar sig ur hemlösheten, säger Sonia Lunnergård, (KD) ordförande i socialnämnden.

Totalt är 144 personer hemlösa i Sollentuna. De hemlösa är uppdelade i fem olika kategorier, (se fakta nedan). Socialkontoret har arbetat långsiktigt med hemlösa personer i kommunen. Motsvarande mätning förra året var det 177 personer.

– Även om det här är en ögonblicksbild, visar det ändå på att våra åtgärder bidrar till mindre hemlöshet. Vi arbetar bland annat med boendesamordnare som startade som ett projekt men som numer är en självklar del av vår verksamhet. Vi arbetar också aktivt med att förebygga vräkningar, säger Britta Åkerlund, avdelningschef på Socialkontoret.

En ökning som dock går att utläsa är ökningen av hemlösa föräldrar. Socialkontorets bedömning är att det beror på det ökade antalet nyanlända flyktingar samt föräldrar som p.g.a. våld i nära relationer söker sig till olika jourboenden. En allt större bakomliggande orsak till hemlösheten är personer som stått för kort tid i kö för att få en bostad på ordinarie bostadsmarknad. Det är personer som många gånger inte heller har behov av något stöd från socialtjänsten.

Fakta

I hemlöshetsmätningen ingår fem kategorier;

  • Personer som har akut behov
  • Personer som är inskrivna på kriminalvårdsanstalt/behandlingshem eller stödboende inom socialtjänst/landsting
  • Personer som bor i en av kommunen ordnad boendelösning såsom försökslägenhet/träningslägenhet med målet att skrivas ut
  • Personer som bor tillfälligt hos kompisar/bekanta/familj/släktingar
  • Barn som lever i en gråzon mellan familjen och vård- och omsorgen

Mätningen omfattar inte EU-medborgare som har rätt att vistas i Sverige upp till tre månader utan uppehållstillstånd.

För ytterligare information kontakta:
Sonia Lunnergård, (KD), ordförande i Socialnämnden, Sollentuna kommun
sonia.lunnergard@sollentuna.se, 070-755 81 00

Britta Åkerlund, avdelningschef Socialkontoret, Sollentuna kommun
britta.akerlund@sollentuna.se, 08-579 212 73

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy