Skip to main content

Nu ökar vi tryggheten i Häggvik och Norrviken

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2015 11:04 CET

Förbättrade gång- och cykelbanor, tillgängliga busshållplatser och säkrare skolvägar. Det är några av de åtgärder som kommunen kommer att genomföra inom projektet Trygg i trafiken under 2016 i Häggvik och Norrviken.

I kommunens arbete för ökad trygghet i trafikmiljön har turen kommit till områdena Häggvik och Norrviken. Under 2016 kommer Trafik- och fastighetskontoret inom projektet Trygg i trafiken att förbättra gång- och cykelbanor, genomföra hastighetssänkande åtgärder vid övergångsställen och tillgänglighetsanpassa busshållplatser.

- Vi fokuserar på gående och cyklister eftersom de tillhör de mest sårbara och oskyddade trafikanterna i trafiken. Trafikmiljön ska vara så tydlig, trygg och så trafiksäker som möjligt, säger Theodor Bratt, projektledare för Trygg i trafiken.

Åtgärderna grundar sig på olika undersökningar i områdena, bland annat webbenkätundersökning, dialogmöte, hastighets- och trafikflödesmätningar, olycksstatistik och platsbesök. Kommunen lägger stort fokus på att förbättra de punkter där oskyddade trafikanter och bilar delar samma yta. Men det är också viktigt för resultatet att alla trafikanter tar sitt ansvar, både för sin egen och andras säkerhet, genom att hålla sig till givna lagar och bestämmelser.

- Trygghet kan uppnås dels genom att den faktiska säkerheten ökar och dels genom åtgärder som ökar känslan av säkerhet. Vi arbetar både med förbättringar för säkerhet och för framkomlighet, men även sådana åtgärder som påverkar den upplevda säkerheten såsom förbättrad belysning, säger Theodor Bratt.

Ett särskilt fokus lägger vi på att få säkra skolvägar för barnen. Trafik- och fastighetskontoret arbetar tillsammans med samtliga grundskolor i Häggvik och Norrviken för att påverka och möjliggöra att det blir säkert, enkelt och självklart att gå eller cykla till och från skolorna.

Sedan 2013 har Trafik- och fastighetskontoret ett uppdrag att se över trafikmiljön i kommunens alla bostadsområden. De områden som setts över är Edsviken, Silverdal och Törnskogen. År 2015/2016 pågår uppdraget i Häggvik (exklusive Skälby) och Norrviken.

- Med projektet Trygg i trafiken tar trafik- och fastighetsnämnden ett samlat grepp om tryggheten och trafiksäkerheten i kommunen. Det innebär att arbetetblir mer effektivt och strukturerat, samt det ligger i linje med kommunens övriga trafiksäkerhetsarbete. Delaktigheten från invånarna är en viktig del av arbetet, säger Moa Rasmusson (L), ordförande i Trafik- och fastighetsnämnden.

Läs mer om åtgärderna på: www.sollentuna.se/tryggitrafiken
Läs mer om arbetet med säkra skolvägar: www.sollentuna.se/sakraskolvagar

För mer information, kontakta:
Moa Rasmusson (L), ordförande, trafik- och fastighetsnämnden, Sollentuna kommun
moa.rasmusson@sollentuna.se, 0739-15 16 33

Caroline Quistberg, avdelningschef, trafik- och naturavdelningen, Sollentuna kommun
caroline.quistberg@sollentuna.se, 08-579 214 86

Theodor Bratt, trafikplanerare, trafik- och naturavdelningen, Sollentuna kommun
theodor.bratt@sollentuna.se, 08-579 217 42

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.