Skip to main content

Rekordmånga bostäder byggdes i Sollentuna 2015

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2016 07:30 CET

När Sollentuna kommun presenterar sin årliga befolkningsprognos visar siffrorna att det byggdes drygt 600 nya bostäder i Sollentuna under 2015. Det är den högsta siffran för bostadsbyggande hittills i kommunen.

Kommunen gör varje år en befolkningsprognos för de kommande tio åren. Prognosen baseras bland annat på kommunens bedömning och historik av bostadsbyggandet, samt uppgifter från respektive projekt och byggherre. De nya siffrorna visar att Sollentuna under 2015 hade det högsta bostadsbyggandet hittills med drygt 600 nya bostäder, varav 150 studentbostäder. Bostadsbyggandet har ökat generellt de senaste åren och gått från irka 250 lägenheter per år till cirka 400.

- Det är mycket tillfredsställande att konstatera att vi nu bygger rekordmånga bostäder, eftersom behovet är väldigt omfattande i Sollentuna. Samtidigt är vi mycket måna om att styra dessa byggnationer på ett sådant sätt att vi tydligt visar att det går att både bevara och utveckla en attraktiv kommun. Jag ser framemot att vi nu går vidare med att uppgradera våra stationssamhällen och kommundelscentra samt vår nya kommundel Väsjön, säger Thomas Ardenfors (M), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

2016 års prognos visar att kommunens pågående planer kan resultera i ca 6500 nya bostäder fram till år 2025, främst i form av flerbostadshus. Av dessa beräknar Sollentunahem att de kommer bygga ca 100 nya bostäder per år. Utbyggnaden kommer i stor grad att ske i Edsberg, Väsjön och Tureberg, men även i Häggvik och Rotebro pågår ett arbete med förtätning.

- Som stadsbyggnadschef är jag väldigt glad åt att vi i Sollentuna kan bidra till det regionala bostadsbyggandet för många olika människor. Vi befinner oss i en expansiv region med ett väldigt bra läge och det är därför viktigt att vi möter den stora efterfrågan som finns, säger Christina Leifman, stadsbyggnadschef i Sollentuna kommun.

Samtliga av de nya bostäderna i prognosen ingår i planer som har ett politiskt uppdrag. Planerna för de bostäder som ska byggas fram till 2019 är i stort sett redan klara, och nästan hälften av alla planer i prognosen har vunnit laga kraft. Utöver de bostäder som ryms inom prognosen bedöms ytterligare 150 bostäder per år behövas för nyanlända de närmaste åren.

För ytterligare information, kontakta:

Thomas Ardenfors (M), ordförande i stadsbyggnadsnämnden, Sollentuna kommun
Tel: 08-579 216 88, e-post: thomas.ardenfors@sollentuna.se

Christina Leifman, stadsbyggnadschef, Sollentuna kommun
Tel: 08-579 223 66, e-post: christina.leifman@sollentuna.se 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy