Skip to main content

​Socialtjänsten i Sollentuna höjer socialsekreterares löner

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2017 07:30 CET

För att fortsätta hålla en god kvalitet inom socialtjänsten i kommunen genomförs nu en extra lönehöjning för att behålla kompetenta socialsekreterare och attrahera nya medarbetare.

Behovet av socialsekreterare är stort, och i och med den stora flyktingvågen under hösten 2015 ökade behovet ytterligare. Arbetsmarknaden för socialsekreterare är mycket god och Socialtjänsten konkurrerar idag med privata konsultföretag. Personalomsättningen för myndighetsutövande socialsekreterare i Sollentuna har ökat kraftigt de senaste åren och nu genomför Sollentuna kommun en extra lönejustering för att behålla kompetenta socialsekreterare och attrahera nya medarbetare.

– För att vi ska kunna fortsätta hålla en hög kvalitet inom Socialtjänsten behöver vi behålla kompetenta socialsekreterare och attrahera nya, och då behöver vi vidta dessa åtgärder. Det finns inga extra pengar i budgeten för detta men i och med den extra kostnadsökning som personalomsättningen innebär så förväntas en sådan åtgärd löna sig, säger Kerstin Lidman, socialchef i Sollentuna kommun.

Den uppskattade kostnaden för personalomsättningen inom socialtjänsten ligger runt 340 000 kronor per nyrekrytering enligt fackförbundet Visions kostnadsberäkningsmodell, där man tar med rekryteringskostnader, introduktionskostnader, kostnader för inskolning, avveckling och vakanser.

- För att motverka en kostsam personalomsättning är det helt nödvändigt att vidta åtgärder. Ett sätt är att höja lönen, säger Sonia Lunnergård (KD) socialnämndens ordförande.

För ytterligare information, kontakta:
Kerstin Lidman, Socialchef, Sollentuna kommunkerstin.lidman@sollentuna.se, 08-579 212 86

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera