Skip to main content

Sollentuna bjuder in unga för ökad kännedom om socialtjänsten

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2016 13:53 CEST

Nu startar projektet ”Framtidens socialtjänst för unga” i Sollentuna. Med hjälp av medel från Vinnova och med ungdomar som medprojektledare, ska Socialtjänsten i Sollentuna utvecklas för att bli mer tillgänglig och fånga upp unga som behöver hjälp och stöd.

Lättillgänglig, tilltalande och målgruppsanpassad information behövs för att öka chanserna att fånga upp de barn och unga som behöver socialtjänstens insatser. Att socialtjänsten i ett tidigt skede når ut till de som är i behov av hjälp och stöd kan vara livsavgörande.

Socialkontoret i Sollentuna har fått medel från Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, för att utveckla en lättillgänglig socialtjänst för barn och unga i Sollentuna. Som en del i den utvecklingen startar nu projektet ”Framtidens socialtjänst för unga”, som kommer att pågå under 2016.

- Vi vet att informationen om socialtjänstens arbete är bristfällig och en allmänt negativ bild av ”soc” bidrar till att ungdomar i det längsta undviker att söka hjälp. Genom att den lokala socialtjänsten blir känd för barn och unga ökar chanserna att tidigare fånga upp de barn och unga som faktiskt behöver socialtjänstens insatser, säger Katarina Elmehed, projektledare på socialkontoret.

I Sollentunas skolor får barn och unga lära sig om polisen, brandkåren och andra viktiga samhällsfunktioner, men sällan om socialtjänsten. För att ändra på det inleder socialtjänsten nu ett samarbete med Gärdesskolan. För att säkerställa barn- och ungdomsperspektivet i arbetet är tre ungdomar anställda som medprojektledare vilket är nytt inom socialtjänsten.

- Genom att engagera kommunens ungdomar i alla delar av arbetet kommer vi att anpassa informationen efter de behov som finns lokalt, vilket förhoppningsvis ökar chansen att få genomslag hos den målgrupp som projektet vänder sig till, säger Katarina Elmehed.

I projektet ingår också att se över kommunikationslösningar för barn och unga som är placerade av socialtjänsten. Målsättningen är att projektets idéer och resultat implementeras och sprids till alla skolor i kommunen.

– Vi hoppas att projektet ska bidra till ökad demokrati och delaktighet i ett för ungdomarna lokalt sammanhang, säger Sonia Lunnergård (KD), ordförande i socialnämnden.

För ytterligare information, kontakta:
Annukka Leisti, enhetschef Socialkontoret, annukka.leisti@sollentuna.se, 08-579 213 26
Sonia Lunnergård (KD), ordförande i socialnämnden, sonia.lunnergård@sollentuna.se, 070 -755 81 00

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.