Skip to main content

Sollentuna första kommun i landet att analysera miljöbelastning

Pressmeddelande   •   Jun 09, 2015 07:15 CEST

Sollentuna kommun tar nu ett helhetsgrepp kring miljöfrågan och tar, som första kommun i Sverige, fram en analys av kommunens miljöbelastning i kronor. Resultatet, som visar att kommunens miljöpåverkan motsvarar omkring tre procent av verksamhetskostnaderna, blir utgångspunkt för Sollentunas fortsatta miljöarbete.

Sollentuna kommun har i samarbete med företaget Miljögiraff kartlagt kommunens Environmental Profit & Loss (EP&L). EP&L är en metod som internaliserar miljö- och klimatpåverkan genom att uttrycka miljöbelastningen i ekonomiska termer. Syftet är att på ett enklare sätt kunna jämföra kostnaderna för miljöpåverkan med andra kostnader. Kommunen har tittat på miljöpåverkan på tre olika sätt: CO2-ekvivalenter, yta och pengar.

- Den stora fördelen med EP&L är att det går lättare att relatera till storleksordningen på miljöpåverkan i relation till ekonomiska verksamheter. EP&L bygger ju på generella data om miljöbelastning per valuta. Det ger ett top down perspektiv som blir väldigt heltäckande. säger Marcus Wendin, Miljögiraff.

EP&L för Sollentuna kommuns verksamhet hamnade på 102 miljoner kronor, baserat på årsredovisningen för 2012. Det kan jämföras med verksamhetens totala kostnader som hamnade på 3 580 miljoner kronor. De externa kostnaderna för kommunens miljöpåverkan motsvarar alltså cirka tre procent av de interna verksamhetskostnaderna.

Även kommunens ekologiska fotavtryck har räknats ut. Resultatet blev 354 miljoner m2, vilket motsvarar 0.00027 procent av jordens landyta.

Resultatet visar att de verksamheter i kommunen som kostar mest och som även påverkar miljön mest är Barn- och ungdom, Trafik och fastigheter samt Vård och omsorg. Det beror bland annat på att dessa verksamheter är kopplade till mat eller byggande av vägar och fastigheter vilka ger större miljökostnader.

- I rapporten sätter vi siffror på vad inköpen egentligen kostar genom vilken påverkan de har på miljön, påverkan som man inte betalar för. Vi försöker ta ett helhetsgrepp på miljöfrågan och integrera den i hela kommunens verksamhet. Jag tror på det, säger Malin Möller, Miljö- och klimatstrateg i Sollentuna kommun.

Med denna rapport som utgångspunkt tar kommunen under 2015 fram ett miljöprogram med handlingsplan. Exempelvis ska alla kommunanställda gå en miljöutbildning kopplat till kommunens arbete.

- För mig och för oss i Sollentuna kommun är denna rapport en viktig pusselbit i vårt framtida miljöarbete. Det miljöprogram som arbetas fram kommer att baseras på fakta, kommunen känner till sin påverkan och kan fokusera miljöarbetet på de områden där vi har störst miljöpåverkan och störst möjlighet att minska kommunens påverkan, säger Carina Knorpp (FP) ordförande i miljöutskottet.

Du hittar rapporten här.

För mer information, kontakta:
Carina Knorpp (FP), ordförande i miljöutskottet, Sollentuna kommun
carina.knorpp@sollentuna.se, 073-915 26 65

Malin Möller, miljö- och klimatstrateg, Sollentuna kommun
malin.moller@sollentuna.se, 08-579 223 25

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.