Skip to main content

Sollentuna kommun köper vindkraftverk

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2012 08:08 CEST

Kommunfullmäktige beslutade igår att köpa två egna vindkraftverk med option på ett tredje. Vindkraftverken ska placeras i en särskild vindkraftpark någonstans i Sverige. En upphandling pågår sedan en tid och beslutet innebär att denna fullföljs.

Elpriserna bedöms öka i framtiden och ju högre elpris på marknaden desto större fördel är det att investera i vindkraft. Sollentuna Energi har haft ett uppdrag att undersöka möjligheten att investera i vindkraft utifrån ett juridiskt, ekonomiskt och tekniskt perspektiv. Det finns för närvarande en skattebefrielse för den el som produceras för egen förbrukning. Elen från vindkraftverken ska huvudsakligen gå till att täcka kommunens eget behov.

- Investeringen i vindkraft är både bra för miljön en bra affär för kommunkoncernen säger Douglas Lithborn (M), kommunstyrelsens ordförande. Det finns en bred politisk enighet för att genomföra detta.       

Efter fullmäktiges beslut fullföljs nu upphandling av två vindkraftverk med option på ett tredje. Målet är att vindkraftverken ska kunna tas i drift 2014.

- Efter ett långt förberedelsearbete känns det nu roligt att beslutet är fattat så vi kan påbörja ett genomförande. Vi tror mycket på vindkraft och ett samägande med kommunen, säger Gösta Söderkvist, VD på Sollentuna Energi.

Sollentuna kommun kommer att äga vindkraftverken tillsammans med Sollentuna Energi och Sollentunahem.

Fakta om vindkraft
Ett vindkraftverk i den storlek som ska upphandlas kostar mellan
35-45 miljoner kronor och producerar ca 8 GWh varje år.
Produktionen sparar upp till 6000 ton koldioxid vilket motsvarar utsläppet från 2 800 bilar.
Kommunens alla verksamheter inkl. bolagen har totalt en månadsförbrukning på ca 3,7 GWh

För mer information kontakta
Douglas Lithborn, (M) kommunstyrelsens ordförande, telefon  070-746 65 18
Gösta Söderkvist, VD för Sollentuna Energi, telefon 08- 623 88 10

 

 

I Sollentuna, som ligger strax norr om Stockholm, bor över 65 000 människor och alla pendlar inte till stan.
Här sjuder av liv med många företagare och handelsplatser blandat med fina naturområden och kulturaktiviteter. Edsviks konsthall, Stinsen shoppingcenter och Järvafältet, är bara några exempel. Sollentuna expanderar hela tiden och just nu pågår en stadsomvandling där Sollentuna centrum byggs ut och får ny karaktär.

Sollentuna är värt en omväg!

www.sollentuna.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy