Skip to main content

Sollentuna kommun vill att servicelinje 955 förbättras

Pressmeddelande   •   Maj 11, 2016 09:16 CEST

Sedan en tid tillbaka behöver resenärer på servicelinje 955 ringa för att bussen ska stanna vid 7 av linjens 11 hållplatser. Kommunen har nu skickat en skrivelse till trafikförvaltning i Stockholms läns landsting för att be dem att se över anropsstyrningen, och anpassa linjen så att bussen stannar vid Sollentuna sjukhus utlokaliserade verksamheter.

Servicelinje 955 är en busslinje som är särskilt anpassad för äldre och personer med funktionsnedsättning. Bussarna har lågt golv och ramp som kan fällas ut. Tanken är att servicelinjen ska fungera som ett alternativ till färdtjänst. Nu har trafik- och fastighetsnämnden i Sollentuna överlämnat ett förslag om en översyn av servicelinje 955 till trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting. Ett förslag som även vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom.

En viktig hållplats på servicelinje 955 har varit Sollentuna sjukhus. Men eftersom sjukhuset just nu är under ombyggnation och dess verksamheter fått byta lokaler, önskar kommunen att landstingets trafikförvaltning gör en översyn på linjens dragning.

– Servicelinjens dragning fastställdes för många år sedan. Sedan dess har Sollentunas demografi förändrats samt sjukhusets verksamheter utlokaliserats. Bussens färdväg behöver anpassas efter de förutsättningar som finns idag, säger Moa Rasmusson (L), ordförande i trafik- och fastighetsnämnden.

Kommunen har också uppmärksammat att servicelinje 955 blivit anropsstyrd. Det innebär att resenärer måste ringa och anmäla sin påstigning 30 minuter innan för att bussen ska stanna på 7 av linjens 11 hållplatsser. För servicelinjens målgrupp är det en stor försämring, särskilt för de med nedsatt kognitiv förmåga och för personer som inte talar svenska.

– Servicelinjen bidrar till att underlätta vardagen för många kommuninvånare. Med den kan man resa till mataffären, läkaren eller samlingsplatser. Servicelinjen bidrar därmed till att minska ensamheten. Den ska vara lätt att åka med varav man även behöver diskutera anroppstyrningen i samband med linjedragningen, säger Anna-Lena Johansson (L), ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

I skrivelsen till landstingets trafikförvaltning tar kommunen även upp att översynen ska väga in åldersfördelning och var linjens målgrupper bor.

– Det är vår förhoppning att trafikförvaltningen i landstinget hörsammar vår uppvaktning och ser över servicelinjen. För att underlätta har kommunen erbjudit sig att delta i arbetet, avslutar Anna-Lena Johansson (L).

För mer information, kontakta:

Moa Rasmusson (L), ordförande i trafik- och fastighetsnämnden, tel: 073-915 16 33
Anna-Lena Johansson (L), ordförande i vård- och omsorgsnämnden, tel: 073-915 22 06

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.