Skip to main content

Sollentuna kommuns kulturstipendier och diplom 2010

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2010 08:55 CEST

Kultur- och fritidsnämnden i Sollentuna tilldelar sitt stora kulturstipendium på 50 000 kr dramatenskådespelaren Ellen Mattsson Jelinek. Stipendier delas också ut för forskning om Sollentunas äldre skolhistoria samt för ett fotoprojekt med nya och gamla bilder av Sollentuna.


Två bildlärare får diplom för sitt ungdomsprojekt på Edsvik konsthall och ideellt engagemang för litteratur och musik premieras. Ett byggnadsvårddiplom delas ut för omsorgsfull renovering av villa från 1920-30-talet.


Utdelningen av stipendier och diplom sker under högtidliga former på Edsbergs slott den 7 december.


Kulturstipendium
Kulturstipendium på 50 000 kronor tilldeladas Ellen Mattsson Jelinek, för sina insatser och stora begåvning som skådespelare inom teater, film och TV-dramatik. Hon växte upp i Töjnan och det första mötet med teatern var på Dagmars teater. Hon deltog i flera stora teaterprojekt i Sollentuna och bestämde sig tidigt för att satsa på en skådespelaryrket. Efter examensföreställningen på Teaterhögskolan i Stockholm blev hon engagerad av Dramaten där hon nu ingår i den fasta ensemblen.


Boris Kunos fotostipendium
Linda Petersson får 10 000 kr för att sammanföra äldre Sollentunabilder från kommunarkivet med sina egna nytagna bilder från kommunen, och därefter visa dessa ”nya” foton i en utställning. Linda arbetar som konstnär med inriktning på foto men även video och installationskonst. Hon är utbildad vid konsthögskolan i Stockholm. Hon söker i sitt konstnärsskap spår och minnen.


Släkten Rudbecks stipendium
Ändamålet med stipendiet är att stimulera och stödja lokalhistorisk forskning med anknytning till Sollentuna. Beloppet är 10 000 kr. Christina Frohm, för fortsatt forskning om Sollentunas äldre skolhistoria, som kan ge kunskap om de första lärarna och eleverna vid Sollentunas första sockenskola från 1804.


Diplom för lovvärd insats
Kristina Holmgård och Anders Skarin, får diplom för sina initiativ och engagemang i skol- och ungdomsprojektet på Edsvik konsthall.


Solweig Mononen, från föreningen Allas barnbarn, får diplom för förmedlingen av språk och litteratur till förskolebarn, som utförs av föreningens medlemmar.


Premium till initiativtagare
Premium på 10 000 kr initiativtagare tilldelas Thorwald Nybom, för att han är en förgrundsgestalt för den ideella föreningen Edsviks konstvänner. Föreningen utgör ett ovärderligt stöd för Edsvik konsthall.


Sofiapriset
Sofiapriset är en hedersbelöning för insatser inom kulturområdet. Priset tilldelas Kjell Ängelid, för sitt mångåriga engagemang för konsertserien ”Musik i Kummelby”, som han också är grundare av.


Byggnadsvårdsdiplom
Byggnadsvårdsdiplom tilldeladas Familjen Wikander för renoveringen av villan på Fyndevägen 4 från 1920-30-talet. Vid renoveringen har stor omsorg lagts vid detaljer som takmaterial, räcken, fasad- och fönstertyper samt färgsättning.


För mer information kontakta
Benkt Kullgard, (M) Ordförande i kultur- och fritidsnämnden
Margareta Grahn, kultursekreterare på kultur- och fritidskontoret


Läs mer om kommunens stipendier

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera