Skip to main content

Sollentunaborna eniga om klimatfrågans vikt

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2012 08:35 CEST

Hela 98 procent av Sollentunas invånare anser att klimatfrågan är mycket eller ganska viktig. Det visar den nya klimatbarometer som Sollentuna kommun låtit göra. I jämförelse med en nationell undersökning som Naturvårdsverket genomförde 2009 har andelen som ”absolut” ser sig som klimatmedvetna ökat med 9 procentenheter. Kvinnor anser i större utsträckning än män att klimatfrågan är mycket viktig.

– Det är fantastiskt att det råder så stor enighet bland kommuninvånarna om att klimatfrågan är en viktig fråga. Det visar att Sollentuna kommun gör rätt när vi prioriterar arbetet med att motverka klimatförändringen, säger Anna Myrhed (C), ordförande i kommunens miljö- och klimatberedning.

I Naturvårdsverkets senaste nationella attitydundersökning om klimatförändringen från 2009 svarade 26 procent att de ”absolut ser sig som en klimatmedveten person”. Motsvarande siffra i Sollentunas klimatbarometer är 35 procent. Å andra sidan var det 63 procent, som svarade ”i viss mån” i Naturvårdsverkets undersökning, medan bara 46 procent av Sollentunaborna svarade ”ja, kanske”.

– Positivt är att de riktigt klimatmedvetna tycks bli fler. Men mot bakgrund av smältande polarisar och att allt fler människor i vår värld drabbas av extremväder behövs det ett brett engagemang. Vi behöver nu intensifiera arbetet för att öka kunskapen om klimatförändringen och vad var och en kan göra för att minska utsläppen, säger Anna Myrhed.

Sollentunas klimatbarometer ska ligga till grund för den nya åtgärdsplan på klimatområdet som kommunen nu arbetar fram. Kommunen har redan tidigare arbetat med åtgärder för att minska klimatutsläppen från de egna verksamheterna.  Den nya åtgärdsplanen ska även innehålla åtgärder som hjälper kommuninvånarna att minska sin klimatpåverkan.

– Klimatbarometern är ett sätt att inhämta idéer och kunskaper från invånarna. Undersökningen blir ett viktigt underlag för vårt kommande arbete med att underlätta för Sollentunaborna att leva klimatsmart, säger Anna Myrhed.

Om undersökningarna
Sollentunas klimatbarometer är gjord av SKOP på uppdrag av Sollentuna kommun. Undersökningen genomfördes i juni 2012 och bygger på telefonintervjuer med 300 Sollentunabor om hur de ser på klimatfrågan. Sollentunas miljö- och klimatberedning arbetar nu med att sammanställa resultatet av undersökningen. 

Naturvårdsverkets senaste kunskaps- och attitydundersökning om klimatförändringen genomfördes i september 2009 och besvarades av 1000 personer i hela landet.

För mer information, kontakta:
Anna Myrhed, ordförande i Sollentuna kommuns miljö- och klimatberedning, 070-334 12 86, anna.myrhed@sollentuna.se

Länk till Sollentunas klimatbarometer 2012

Länk till Naturvårdsverkets rapport: https://naturvardsverket.se/Start/Om-Naturvardsverket/Vara-publikationer/ISBN1/6300/978-91-620-6311-5/

I Sollentuna, som ligger strax norr om Stockholm, bor över 65 000 människor och alla pendlar inte till stan.
Här sjuder av liv med många företagare och handelsplatser blandat med fina naturområden och kulturaktiviteter. Edsviks konsthall, Stinsen shoppingcenter och Järvafältet, är bara några exempel. Sollentuna expanderar hela tiden och just nu pågår en stadsomvandling där Sollentuna centrum byggs ut och får ny karaktär.

Sollentuna är värt en omväg!

www.sollentuna.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.