Skip to main content

Sollentunas äldreboenden får toppbetyg!

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2016 13:17 CEST

I Socialstyrelsens undersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 som mäter nöjdheten inom äldreboende och hemtjänst höjer sig Sollentuna rejält från 2015 års resultat. Kommunens äldreboenden gör den största ökningen från 82 % till 88 % i sammantagen nöjdhet och ligger nu högt över Stockholms läns och rikets snitt.

Varje år frågar Socialstyrelsen landets äldre som har hemtjänst eller bor på ett äldreboende om vad de tycker om sin äldreomsorg. På den sammanfattande frågan Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med din omsorg har Sollentuna gjort en stor nöjdhetsökning på sina äldreboenden. Även inom hemtjänsten ökade nöjdheten.

–Att vår äldreboenden får så höga betyg och att hemtjänsten ökar är mycket glädjande. Under året har jag besökt många av våra verksamheter och resultatet från undersökningen återspeglar väl de intryck jag fått. Vi har en bra äldreomsorg i Sollentuna, säger Anna-Lena Johansson (L), ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Hela 88 % av Sollentunas äldre som bor på äldreboende anger att de är ganska eller mycket nöjda med sin boende. I jämförelse med snittet i Stockholms län på 82 % och rikets snitt på 83 % är Sollentuna nu en av de högst rankade kommunerna på frågan.

Inom hemtjänsten ökar Sollentuna sin kundnöjdhet och är nu bättre än snittet i Stockholms län. 89 % är nöjda eller mycket nöjda med sin hemtjänst jämfört med snittet i Stockholms län som är på 86 %.

– Våra utförare har arbetat intensivt med att höja sina respektive verksamheters resultat. De har även delat med sig och tagit del av varandras goda exempel på kvalitetshöjande arbeten. Årets resultat är ett kvitto på det arbetet, säger Ylva Kjell, kvalitetsstrateg på vård- och omsorgskontoret.

Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med ditt äldreboende?
(Andel positiva svar i procent)
Sollentuna 2016 88 %
Sollentuna 2015 82 %
Stockholms län 2016 82 %
Riket 2016 83 %

Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med den hemtjänst du har?
(Andel positiva svar i procent)
Sollentuna 2016 89 %
Sollentuna 2015 88%
Stockholms län 2016 86 %
Riket 2016 89 %

Läs mer om undersökningen på socialstyrelsen.se


För ytterligare information, kontakta:
Anna-Lena Johansson (L), ordförande i vård- och omsorgsnämnden, Sollentuna kommun
anna-lena.johansson@sollentuna.se, 08-5792 20 26

Ylva Kjell, kvalitetsstrateg på vård- och omsorgskontoret, Sollentuna kommun
ylva.kjell@sollentuna.se, 08-579 218 59

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.