Skip to main content

Sollentunas skolor - nu på den digitala kartan

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2009 11:48 CEST

I Sollentuna kommun pågår nu en stor satsning på IT i skolan. Barn- och ungdomsnämnden beslutade vid aprilsammanträdet om en "IKT-peng", en summa per barn och år som ska delfinansiera satsningen på information, kommunikation och teknologi i skolorna.

Satsningen omfattar elever i förskoleklass, grundskola och särskola i både kommunala och fristående skolor i Sollentuna kommun.

- Med pengen, 365 kronor per barn och år, vill vi stimulera utvecklingen av IT som ett verktyg i undervisningen, säger Maria Stockhaus, (M), ordförande i barn- och ungdomsnämnden. Även under lågkonjunktur måste vi se framåt och satsa på att utveckla verksamheten. Med en väl utvecklad IT-användning kan vi göra undervisningen än mer inspirerande, lustfylld och effektiv, för både elever och lärare.

Projekt på de kommunala skolorna

Samtidigt driver de kommunala skolorna i Sollentuna i ett projekt om IT-teknik i undervisningen. På varje skola finns en inspiratör som arbetar med att utveckla IT som ett verktyg i den dagliga undervisningen, för kunskapsförmedling och kommunikation. Det kan exempelvis handla om att lärare delar med sig av undervisningsmaterial och goda exempel, nätverksbyggande mellan lärare, tips om bra länkar och webbsidor mm.

- Genom denna satsning kommer vi att sätta Sollentuna på den digitala kartan, säger Eva-Lotta Kastenholm, tf chef för de kommunala skolorna i Sollentuna. Det finns redan idag mycket IT kompetens och lust ute i verksamheterna, men det finns också skolor som idag inte har tillräcklig kunskap. De ska få hjälp av projektet. Vi har en projektledare som bidrar med viktig kunskap och kompetens och som hjälper oss att se möjligheterna med IT i skolan i framtiden.

------------------------------------------------------------------------

För ytterligare information kontakta:

Maria Stockhaus, (M) ordförande i Barn- och ungdomsnämnden, tfn: 08-579215 86

Eva-Lotta Kastenholm, tf chef för kommunala skolan i Sollentuna, tfn: 08-579 213 01

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy