Skip to main content

Trendbrott ? - ungdomars drogkonsumtion ökade 2005

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2006 08:58 CEST

Sollentunaungdomarnas konsumtion av droger ökade förra året. Det visar den drogvaneundersökning som genomfördes för nionde året i rad bland eleverna i år 9 och år 2 på gymnasiet.

- En förändring att ta på största allvar. Nu måste vi försöka hitta svaren till varför detta hänt och se till att vi kan återgå till den positiva utvecklingen vi haft här i Sollentuna under hela 2000-talet. Att vi just inlett en förstärkning av arbetet med att förhindra försäljningen av folköl till ungdomar tycks ligga rätt i tiden, det säger Mats Linder (fp), ordförande i socialnämnden.

Rapporten om ungdomars drogvanor i Sollentuna kommun finns på kommunens webbplats www.sollentuna.se under rubriken Sociala tjänster/Barn och ungdom.

Kontaktpersoner:
Mats Linder (fp), ordförande i socialnämnden, tel. 073-915 13 57 Benny Johansson, förebyggande enheten, socialtjänstkontoret, tel. 08-579 211 53

Madeleine Widerström
Informationschef

Kommunledningskontoret
Sollentuna kommun
191 86 Sollentuna
Tel: 08-579 216 02
Mobil: 073-915 16 02Trendbrott ? - ungdomars drogkonsumtion ökade 2005
Sollentunaungdomarnas konsumtion av droger ökade förra året. Det visar den drogvaneundersökning som genomfördes för nionde året i rad bland eleverna i år 9 och år 2 på gymnasiet.
– En förändring att ta på största allvar. Nu måste vi försöka hitta svaren till varför detta hänt och se till att vi kan återgå till den positiva utvecklingen vi haft här i Sollentuna under hela 2000-talet. Att vi just inlett en förstärkning av arbetet med att förhindra försäljningen av folköl till ungdomar tycks ligga rätt i tiden, det säger Mats Linder (fp), ordförande i socialnämnden.
Andelen rökare i år 9 har i princip sjunkit åtta år i rad. Den trenden bröts 2005 och vi har en fördubbling från 7 till 15 % sedan förra undersökningen. Samma trendbrott är tydligt i gymnasiets år 2 där vi nästan har en fördubbling av andelen rökare från 12 % i förra undersökningen till 20 % i årets.
Andelen ungdomar som har erfarenhet av att dricka alkohol är i stort sett lika stor som i 2004 års undersökning (50 % i år 9 och 80 % i år 2 på gymnasiet). Andelen ungdomar som berusningsdricker har ökat - drygt en tredjedel av niondeklassarna i kommunen har druckit så mycket alkohol så att de känt sig berusade och i år 2 på gymnasiet har nästan tre fjärdedelar den erfarenheten. Eleverna i båda årskurserna har ökat sitt alkoholintag och andelen konsumenter av hembränd sprit ökar efter flera års minskning.
Undersökningen visar också att föräldrar i regel har dålig kunskap om sina barns rökning och alkoholkonsumtion. När det gäller rökning så känner drygt 50 % av föräldrarna inte till att barnen röker. Bland niondeklassarna som dricker alkohol uppger 80 % att föräldrarna inte alls vet om det eller bara känner till en liten del av konsumtionen.
Andelen som prövat narkotika bland år 9-eleverna har sjunkit sedan 1997 och hamnade på 2 % i förra mätningen, nu är den siffran 4 % (7 % i riket 2005. CAN). I år 2 har andelen som använt narkotika halverats sedan 2001 och är nu på den näst lägsta nivån (12 %) sedan den första mätningen 1997 (15 % i riket 2005, CAN).
Drygt 1.100 elever i år 9 och år 2 på gymnasiet svarade i slutet av 2005 på frågor angående konsumtion av tobak, alkohol och narkotika samt skolk. Resultatet används bl.a. för att göra prioriteringar i det alkohol- och drogförebyggande arbetet och för att öka engagemanget mot ungdomsmissbruk och då framför allt bland tonårsföräldrar.
Rapporten om ungdomars drogvanor i Sollentuna kommun finns på kommunens webbplats www.sollentuna.se under rubriken Sociala tjänster/Barn och ungdom. Den kan också beställas av Benny Johansson på socialtjänstkontoret, se nedan.

Kontaktpersoner:
Mats Linder (fp), ordförande i socialnämnden, tel. 073-915 13 57
Benny Johansson, förebyggande enheten, socialtjänstkontoret, tel. 08-579 211 53

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera