Skip to main content

Två nya naturreservat i Sollentuna

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2007 10:25 CET

Sollentuna kommun inrättar två kommunala naturreservat. Det är Södra Törnskogens och Rösjö naturreservat.
- Ju mer vi bygger desto viktigare att värna de grönområden vi behöver för rekreation och friluftsliv uttalar kommunalrådet Lennart Gabrielsson (fp).

I Sollentunas kommunplan från 1988 anges att Törnskogen och Rösjöområdet ska vara områden för rekreation och friluftsliv. I början av 2000-talet kartlade kommunen, tillsammans med angränsande kommuner, värdena i Stockholms gröna kilar och 2003 inledde kommunen arbetet med att inrätta de två naturreservaten. Törnskogen är ett skogsområde med vildmarkskaraktär och Rösjöområdet ett mer lätt tillgängligt rekreationsområde.

Kommunen har haft en löpande dialog med Naturskyddsföreningen under hela processen och när det gäller Törnskogen så har arbetet bedrivits parallellt med planeringen av det nya bostadsområdet Väsjön för att hitta lämpliga avgränsningar mellan den nya bebyggelsen och naturmarken.

Nu är förslaget klart och skickas till alla sakägare för yttrande samtidigt som alla som är intresserade har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.
- Vi siktar på att fatta beslut om inrättande av naturreservaten innan sommaren. Tillsammans med naturreservatet på Sollentunas del av Järvafältet kommer vi med de nya reservaten att ha drygt en tredjedel av kommunens mark skyddade som naturreservat. Reservaten är en del av Stockholmsregionens grönstruktur och en uppskattad tillgång för de boende i Sollentuna, avslutar Lennart Gabrielsson.

Kontaktpersoner:
Lennart Gabrielsson (fp), kommunalråd, tel. 070-543 51 22 Rikard Dahlén, naturvårdschef, tel. 073-915 20 10

Förslagen går att ta del av på Sollentuna kommuns webbplats under rubriken Natur/Naturreservatförslag. http://www.sollentuna.se/natur/index.htmMadeleine Widerström
Informationschef

Kommunledningskontoret
Sollentuna kommun
191 86 Sollentuna
Tfn: 08-579 216 02
Mobil: 073-915 16 02

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy