Skip to main content

Sölvesborg är bäst i Blekinge på nyanländas etablering

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2018 14:15 CEST

Som ny i Sverige får man under 24 månader ta del av Arbetsförmedlingens etableringsstöd. Meningen är att individen ska ha fått så mycket stöd i form av språkundervisning, förberedande insatser och praktik att hen fått in en fot på den svenska arbetsmarknaden eller utbildningsväsendet.Arbetsförmedlingen har samordningsansvaret för etableringsinsatserna. Dessa ska vara ett stöd för en nyanländ person på dennes väg till arbete eller studier och görs i samverkan med flera olika aktörer.

När Arbetsförmedlingen presenterade sin uppföljning för Blekinge visade det sig att Sölvesborg ligger bäst till i länet när det gäller nyanländas etablering i april månad.70 % av de som lämnat etableringen är i arbete eller utbildning 90 dagar efter avslutad etablering

Anna-Karin Rådén, chef för arbetsmarknadsenheten i Sölvesborg gläds över siffrorna för kommunen:
– Det är roligt att få kvitto på att alla de olika insatser som gjorts av många aktörer har varit till nytta för att hjälpa nyanlända att etablera sig i Sverige.Banken och föreningarna gjorde en enastående insats under asyltiden, väldigt många nyanlända kunde börja lära sig svenska i ett tidigt skede vilket gett dem en bra start inför etableringen.

Samarbete, dialog och en vilja att bidra har varit avgörande för att så många nyanlända nu har arbetet eller studerar: 
– Många verksamheter, oavsett om de varit kommunala eller privata, har hjälpt till med praktikplatser för både språk och yrkesträning. Dessutom tar verksamheterna nu emot samma personer som kolleger på extratjänster eller ordinarie anställningar
, säger Anna-Karin Rådén.

Hon ser också positivt på att många valt att gå vidare till utbildning:
 – Som chef för arbetsmarknadsenheten har jag ett speciellt ansvar för att arbetslösheten i kommunen är låg. Men en lika viktig del är i detta är att möta arbetsgivares behov av arbetskraft. Att många då väljer att utbilda sig till framför allt olika bristyrken bidrar till den balans som vi eftersträvar.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Anna-Karin Rådén
Chef Arbetsmarknadsenheten
Sölvesborgs kommun
Telefon: 0456-81 61 33
E-post: anna-karin.raden@solvesborg.se

Sölvesborg är en gemytlig kommun med ca 17 500 invånare, belägen i Blekinge på gränsen till Skåne. I Sölvesborg har du alltid nära till bokskogar, hav och strand. Stadskärnan erbjuder en medeltida prägel, goda kommunikationer och närhet till kontinenten. Bara några minuters bilfärd från stadskärnan ligger Listerlandet, där pittoreska fiskelägen och sandstränder avlöser varandra utmed HanöbuktenHär hittar du också Sölvesborgsbron, Europas längsta gång- och cykelbro.

Bifogade filer

PDF-dokument