Skip to main content

Sölvesborgs kommun utlyser två markanvisningstävlingar

Pressmeddelande   •   Maj 14, 2018 10:57 CEST

Sölvesborgsbron i kvällsljus

Markanvisningstävling Svarta Hejan
Svarta Hejan är ett bostadsområde mellan Falkvik och Valjeviken, i Sölvesborgs kommun. Områdets läge med havsutsikt och närhet till bokskogen gör det mycket tilltalande, samtidigt som stadens handel och service finns inom bekvämt räckhåll till fots eller med cykel.

Tomten på Svarta Hejan är ca 3 150 kvm efter avstyckning och säljs utfylld till 20 cm under gatunivå. VA för lågtryckssystem, El och fiber är framdraget till tomtgräns. Detaljplanen möjliggör för 1- eller 2-plans hus, friliggande eller sammanbyggda hus. Max BYA är 40 % av fastighetsarean med en maximal taknockshöjd om 8 meter.

Markanvisningstävling Kvarteret Aftonstjärnan
Ljungavikens utmärkta läge med närhet till vatten, natur och rekreation såväl som till stadens handel, service och kommunikationer har gjort det mycket populärt. Området, som är vårt stora utbyggnadsområde för bostäder har direktförbindelse till innerstaden via den internationellt uppmärksammade Sölvesborgsbron. Kvarteret Aftonstjärnan ligger nära brofästet på torget i Ljungaviken. Högre flerbostadshus, ett centralt torg och möjliga lokaler för handel, vård eller service är planerat vid brofästet i väster.

Kvarteret Aftonstjärnan utgör 3904 kvm och säljs i befintligt skick med VA, el och fiber framdraget till tomtgräns. Detaljplanens beteckningar B, C,D möjliggör bostäder, centrum- och vårdverksamhet till en höjd av fyra våningar med indragen femte takvåning. Exploateringsgraden är inte begränsad, men gällande regelverk om utemiljö och parkering på egen tomt ska efterlevas (norm 1,0). Rumshöjd ska vara minst 3,0 i bottenplan för att möjliggöra verksamheter och bättre kunna annonsera dessa mot torget. Entréer mot torget är önskvärda liksom att avsluta torget i norr med en utskjutande överbyggnad på första parkett med utsikt över torget, bron och Sölvesborgsviken.

Ytterligare information i form av priser, detaljplaner, riktlinjer för markanvisning, tävlingsunderlag m.m. hittar du samlat på vår hemsida: http://solvesborg.se/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplan-och-detaljplaner/markanvisningar.html

För ytterligare frågor och information kring tomterna vänligen kontakta:
Monia Jönsson
Telefon: 0456-81 61 28
E-post: monia.jonsson@solvesborg.se

För ytterligare frågor och information kring detaljplanerna:
Fredrik Wikberg
Stadsarkitekt
Telefon: 0456-81 63 60
E-post: fredrik.wikberg@solvesborg.se

Sölvesborg är en gemytlig kommun med ca 17 500 invånare, belägen i Blekinge på gränsen till Skåne. I Sölvesborg har du alltid nära till bokskogar, hav och strand. Stadskärnan erbjuder en medeltida prägel, goda kommunikationer och närhet till kontinenten. Bara några minuters bilfärd från stadskärnan ligger Listerlandet, där pittoreska fiskelägen och sandstränder avlöser varandra utmed HanöbuktenHär hittar du också Sölvesborgsbron, Europas längsta gång- och cykelbro.