Media-no-image

Integrationsprojekt i Arvidsjaur får stöd av Sparbanken Nord

Pressmeddelanden   •   2014-06-19 13:33 CEST

IFK Arvidsjaur har ett femtiotal fotbollsspelare som spelar i två serier. I år kommer ett cuplag att delta på Gothia Cup och Piteå Summer Games. I truppen finns spelare från olika länder och kulturer varav ett antal är ensamkommande flyktingbarn från 15 år.

-  För att alla ska ha samma ekonomiska förutsättningar att delta på cuper som Gothia och Piteå Summer Games går Sparbanken Nord in med ett stöd på 25 000 kronor, säger Birgitta Holstein Marklund, kontorschef i Arvidsjaur. 

 
Sparbanken Nord har inga aktieägare. En del av vinsten sätter banken av till sådant som är bra för den region där banken är verksam. Syftet är bland annat att ge stimulans för att skapa fler arbetstillfällen, tillväxt, bra utbildning och livskvalitet.  

-  Vi tycker det är viktigt att uppmärksamma föreningar och eldsjälar som gör så mycket gott. IFK Arvidsjaurs Integrationsprojektet är ett utmärkt exempel, som jobbar målinriktat för att berika och respektera varandra oavsett bakgrund och kultur, säger Birgitta Holstein Marklund.  

För mer information:

Birgitta Holstein Marklund, kontorschef Arvidsjaur, 070-697 78 45

Christina Sandsten, marknadschef, 070-631 85 62


Sparbanken Nord startade sin verksamhet 3 april 1852 i Piteå och är idag en av Sveriges största sparbanker. Nu finns banken i tio kommuner i Norrbotten och erbjuder ett brett sortiment av såväl bank- som försäkringstjänster.  Behovet av ekonomisk trygghet är lika stort idag som när banken startade 1852. När kunderna behöver oss finns vi där vad det än gäller. Alla beslut tas på  bankens kontor i de tio kommunerna: Arjeplog, Arvidsjaur, Gällivare, Jokkmokk, Kiruna, Pajala, Piteå, Älvsbyn, Överkalix och Övertorneå. Med en affärsvolym på drygt 39 miljarder kronor och 200 medarbetare vid 13 kontor är vi en av landets största sparbanker och en betydande aktör inom vårt verksamhetsområde och i Norrbotten. Sparbanken Nord är en fullservicebank med kvalificerade och licensierade rådgivare, egen juridisk avdelning,  försäkringsrådgivning, Private Banking och en egen telefonbank.Sparbanken Nord skiljer sig från andra banker eftersom banken inte styrs av aktieägare utan av demokratiskt valda huvudmän som representerar det lokala samhället. Vinsten stannar kvar i banken och gör nytta på de orter banken finns och där kunderna lever och verkar. Det kallar vi för FramtidsBanken. Sparbanken Nord arbetar för en hållbar utveckling och är miljöcertifierad enligt ISO 14001.
www.sparbankennord.se

IFK Arvidsjaur har ett femtiotal fotbollsspelare. I år kommer ett cuplag att delta på Gothia Cup och Piteå Summer Games. I truppen finns spelare från olika länder och kulturer, ett antal är ensamkommande flyktingbarn. Föreningen jobbar målinriktat för att berika och respektera varandra oavsett bakgrund och kultur. Sparbanken Nord gillar och stöttar detta och ger ett bidrag på 25 000 kronor.

Läs vidare »
Fewn2goc53rxfhe5ahco

Sparbanken Nord i Piteå delade ut 90 000 kronor

Pressmeddelanden   •   2014-06-04 13:55 CEST

Den 4 juni samlades eldsjälar från organisationer och föreningar för att ta emot 90 000 kronor från FramtidsBanken i Sparbanken Nord. Sparbanken Nord har inga aktieägare. En del av vinsten sätter banken av till sånt som är bra för Piteå. Denna gång har vi speciellt uppmärksammat barn och ungdomar.

Media-no-image

Ny vd i Sparbanken Nord

Pressmeddelanden   •   2014-04-10 14:45 CEST

Sparbanken Nords nuvarande vd Erik Hägglöv lämnar i samband med sin pensionering uppdraget som vd i Sparbanken Nord under hösten.

Styrelsen i Sparbanken Nord har därför under ledning av ordförande Gusten Granström under det senaste halvåret aktivt arbetat med rekrytering av en ersättare till Erik Hägglöv.

-  Det är ett svårt och mycket grannlaga arbete att hitta rätt ersättare till Erik som har gjort ett fantastiskt jobb som vd i banken och under lång tid i hög grad varit den som utåt personifierat Sparbanken Nord, säger Gusten Granström

Vi har sökt en person som har en gedigen erfarenhet av affärsverksamhet och ledarskap i större organisationer samt som också delar Sparbanken Nords värderingar och har ett aktivt samhällsengagemang på sin meritlista.  

-  Vi har sökt på bred front och inte bara inom bank- och finanssektorn för att få ett så brett urval som möjligt att ta ställning till, säger Gusten Granström.

Styrelsen i Sparbanken Nord har som ett resultat av denna process beslutat att till ny vd i Sparbanken Nord utse Gunnar Eikeland, nu verksam som vd/koncernchef i Luleå Kommunföretag AB. Eikeland som är 45 år, och är civilingenjör med inriktning industriell ekonomi, har en gedigen meritlista i bagaget bland annat som vd i Piteå Energi och Luleå Energi samt som vd/koncernchef i ett av Sveriges största energibolag Skellefteå Kraft AB. Han har också suttit och sitter i ett stort antal bolagsstyrelser inom skilda branscher, bland annat i Kommuninvests Finanskommitté.

-  Det är med utomordentligt stor glädje vi konstaterar att vi nu lyckats rekrytera en av norra Sveriges mest kända och erkända företagsledare som vd i vår bank, säger Gusten Granström.

Eikeland representerar en ny generation företagsledare som känns helt rätt för Sparbanken Nord i ett läge då banken växer kraftigt och där nya aktörer och ny teknik mycket påtagligt ställer helt nya krav på bankernas sätt att arbeta.

Gunnar Eikeland tillträder sin nya befattning under hösten 2014. 

För mer information:Gusten Granström, ordförande i Sparbanken Nord, tel 070-6655785

 

Sparbanken Nord startade sin verksamhet 3 april 1852 i Piteå och är idag en av Sveriges största sparbanker. Nu finns banken i tio kommuner i Norrbotten och erbjuder ett brett sortiment av såväl bank- som försäkringstjänster.  Behovet av ekonomisk trygghet är lika stort idag som när banken startade 1852. När kunderna behöver oss finns vi där vad det än gäller. Alla beslut tas på  bankens kontor i de tio kommunerna: Arjeplog, Arvidsjaur, Gällivare, Jokkmokk, Kiruna, Pajala, Piteå, Älvsbyn, Överkalix och Övertorneå. Med en affärsvolym på drygt 39 miljarder kronor och 200 medarbetare vid 13 kontor är vi en av landets största sparbanker och en betydande aktör inom vårt verksamhetsområde och i Norrbotten. Sparbanken Nord är en fullservicebank med kvalificerade och licensierade rådgivare, egen juridisk avdelning,  försäkringsrådgivning, Private Banking och en egen telefonbank.Sparbanken Nord skiljer sig från andra banker eftersom banken inte styrs av aktieägare utan av demokratiskt valda huvudmän som representerar det lokala samhället. Vinsten stannar kvar i banken och gör nytta på de orter banken finns och där kunderna lever och verkar. Det kallar vi för FramtidsBanken. Sparbanken Nord arbetar för en hållbar utveckling och är miljöcertifierad enligt ISO 14001.
www.sparbankennord.se

Sparbanken Nords nuvarande vd Erik Hägglöv lämnar i samband med sin pensionering uppdraget som vd i Sparbanken Nord under hösten. Styrelsen i Sparbanken Nord har därför under ledning av ordförande Gusten Granström under det senaste halvåret aktivt arbetat med rekrytering av en ersättare till Erik Hägglöv.

Läs vidare »
Media-no-image

Stabilt resultat 2013 för Sparbanken Nord

Pressmeddelanden   •   2014-04-01 12:18 CEST


Sparbanken Nord redovisar ett mycket stabilt resultat på 211 Mkr för 2013. En positiv stabil utveckling av resultat och en god tillgång på kapital tryggar bankens långsiktiga engagemang och satsningar i regionen.

Banken uppvisar förbättringar i ökade provisionsintäkter, höjd kostnadseffektivitet, minskade kreditförluster samt en realtillväxt gällande in- och utlåning. Det goda resultatet beror till stor del på ökad utdelning på bankens aktier i Swedbank samt minskade kreditförluster.

-  Vår uppgift är att utvecklas och växa i takt med våra kunder för att kunna vara en aktiv finansiell partner, säger Erik Hägglöv, vd Sparbanken Nord. Det innebär att vi måste ligga i framkant med såväl mobila tjänster som kvalificerad rådgivning.

Norrbotten fortsätter att visa höga tillväxttal även om länet blivit ekonomiskt allt mer tudelat avseende ekonomiska förutsättningar i kommunerna. Gruvnäringen har en stor betydelse för länets konjunkturutveckling och banken följer noga priserna för järnmalm.

-  Bankens viktigaste livsnerv är de orter och bygder som är bankens verksamhetsområde, säger Erik Hägglöv. Många av våra kunder finns också på andra platser i Sverige eller världen och med dagens teknik kan vi ge bra service och finansiell kompetens även till dessa kunder.

För 2014 föreslås en avsättning på 17 miljoner kronor till FramtidsBanken.

Vårt samhällsansvar och våra satsningar via FramtidsBanken ses alltmer som goda investeringar i länets framtid. Bankens ambassadör, Charlotte Kalla, har genom sitt engagemang och nätverk bidragit till att stärka bilden av vår region. Våra unga betyder mycket för länets framtid. Genom vårt  karriär- och nätverksprogram KNUFF har ensamkommande flyktingungdomar fått möjlighet att bygga en trygg framtid med ett social nätverk, arbetsliv och fritid. Andra goda exempel är mentorsprogram, Ung Företagsamhet, Checkpoint Young, ledar- och eldsjälsstipendier, sjöräddningen, Piteå Hockeydamer och traineeprogram inom besöksnäringen.

Kulturpriset gick till musikföreningen Tusen Toner i Kiruna och ledarskapsstipendiet tilldelades
Anna Borgeryd, ordförande och Karin Bodin, vd, Polarbröd.   


Viktiga händelser under 2013

 • Resultatet ökade med 29,7 % till 210 994 tkr
 • Inlåningen ökade med 5,9 % till 13 809 Mkr
 • Utlåningen ökade med 10,5 % till 13 037 Mkr
 • Den totala affärsvolymen ökade till 39 187 Mkr
 • Höjd räntabilitet och god soliditet
 • 20 300 kvalificerade kundmöten
 • Fondsparandet har tagit ny fart
 • Fler affärer inom familjejuridik
 • Stärkt position på försäkringsmarknaden
 • 16 miljoner kortköp
 • Kraftfull tillströmning till Mobilbanken
 • Mobilt BankID allt vanligare som säkerhetslösning
 • Kontoret i Roknäs avvecklades
 • Nya uttagsautomater genom samarbete med Bankomat AB

För ytterligare information, kontakta:

Erik Hägglöv, vd Sparbanken Nord, tel 070-69 66 110, Christina Sandsten, marknadschef, Sparbanken Nord, tel 070-631 85 62


Sparbanken Nord startade sin verksamhet 3 april 1852 i Piteå och är idag en av Sveriges största sparbanker. Nu finns banken i tio kommuner i Norrbotten och erbjuder ett brett sortiment av såväl bank- som försäkringstjänster.  Behovet av ekonomisk trygghet är lika stort idag som när banken startade 1852. När kunderna behöver oss finns vi där vad det än gäller. Alla beslut tas på  bankens kontor i de tio kommunerna: Arjeplog, Arvidsjaur, Gällivare, Jokkmokk, Kiruna, Pajala, Piteå, Älvsbyn, Överkalix och Övertorneå. Med en affärsvolym på drygt 39 miljarder kronor och 200 medarbetare vid 13 kontor är vi en av landets största sparbanker och en betydande aktör inom vårt verksamhetsområde och i Norrbotten. Sparbanken Nord är en fullservicebank med kvalificerade och licensierade rådgivare, egen juridisk avdelning,  försäkringsrådgivning, Private Banking och en egen telefonbank.Sparbanken Nord skiljer sig från andra banker eftersom banken inte styrs av aktieägare utan av demokratiskt valda huvudmän som representerar det lokala samhället. Vinsten stannar kvar i banken och gör nytta på de orter banken finns och där kunderna lever och verkar. Det kallar vi för FramtidsBanken. Sparbanken Nord arbetar för en hållbar utveckling och är miljöcertifierad enligt ISO 14001.
www.sparbankennord.se

Sparbanken Nord redovisar ett mycket stabilt resultat på 211 Mkr för 2013. En positiv stabil utveckling av resultat och en god tillgång på kapital tryggar bankens långsiktiga engagemang och satsningar i regionen.

Läs vidare »
Lrmkvy8lih5d51dfaroh

Sparbanken Nords Ledarskapsstipendium 2014

Pressmeddelanden   •   2014-03-28 15:46 CET

Mottagare av Sparbanken Nords Ledarskapsstipendium 2014 är Sven-Erik Pajala, tränare och Magnus Ingesson, sportchef och Charlotte Kallas personliga tränare, Piteå Elit.

Ng4iredchofeeaqa1dxx

Unikt multimediakoncept lanseras i Norrbotten.

Pressmeddelanden   •   2014-02-12 10:01 CET

Sparbanken Nord har tillsammans med Norrbottens läns landsting tagit ett initiativ för att väcka intresse och engagemang hos högstadieelever i Norrbotten för samhällsfrågor, globala och lokala händelser och nyheter. Resultatet blev multimediakonceptet Fabriken – för framgång i framtiden med William Spetz som programledare.

Media-no-image

Sparbanken Nord i Gällivare delade ut 385 000 kronor

Pressmeddelanden   •   2013-12-19 16:33 CET

Sparbanken Nord har inga aktieägare. En del av vinsten avsätter banken till sånt som är bra för regionen, vi kallar det för FramtidsBanken. Måndagen 16 december delade Sparbanken Nord ut 385 000 kr för goda insatser i Gällivare och Malmberget.

Här är de glada mottagarna

10 000 kr

Årets eldsjäl

Rune och Margareta Hedberg för outtröttligt arbete med samhällsengagemang utöver det vanliga med Internationella kaféet.  

15 000 kr

Malmbergets Musikkår

Musik och underhållning som skapar stämning på olika spelplatser och tider så som Nationaldagen.

30 000 kr

Palliativa teamet

För att göra rummets miljö trivsammare och förbättra upplevelsen för den sjuke och dennes närstående.

30 000 kr

(10 000 kr/år i 3 år)

Musikfestivalen 800 m ö h

Musikfestival på toppen av Dundret för alla med lokala artister.

60 000 kr

(20 000 kr/år i 3 år)

Kulturskolan

Skapar möjligheter för ungdomar att prova och utveckla färdigheter inom en mängd kulturområden.

120 000 kr

(40 000 kr/år i 3 år)

Flottkalaset

i Tjautjas

För utveckling och genomförande som ett brett kulturarrangemang i byn vid vägs ände.

120 000 kr

Öppen lek Lapphärberget samt fredag i Nattavaara

Öppen för barn mellan 0 till 5 år. Här träffas mammor och pappor från olika nationaliteter.

För mer information:Hans Heikki, kontorschef, Gällivare, 070-535 76 31
Christina Sandsten, marknadschef, 070-631 85 62


Sparbanken Nord startade sin verksamhet 3 april 1852 i Piteå och är idag en av Sveriges största sparbanker. Nu finns banken i tio kommuner i Norrbotten och erbjuder ett brett sortiment av såväl bank- som försäkringstjänster.  Behovet av ekonomisk trygghet är lika stort idag som när banken startade 1852. När kunderna behöver oss finns vi där vad det än gäller. Alla beslut tas på  bankens kontor i de tio kommunerna: Arjeplog, Arvidsjaur, Gällivare, Jokkmokk, Kiruna, Pajala, Piteå, Älvsbyn, Överkalix och Övertorneå. Med en affärsvolym på drygt 38 miljarder kronor och 200 medarbetare vid 13 kontor är vi en av landets största sparbanker och en betydande aktör inom vårt verksamhetsområde och i Norrbotten. Sparbanken Nord är en fullservicebank med kvalificerade och licensierade rådgivare, egen juridisk avdelning,  försäkringsrådgivning, Private Banking och en egen telefonbank.Sparbanken Nord skiljer sig från andra banker eftersom banken inte styrs av aktieägare utan av demokratiskt valda huvudmän som representerar det lokala samhället. Vinsten stannar kvar i banken och gör nytta på de orter banken finns och där kunderna lever och verkar. Det kallar vi för FramtidsBanken. Sparbanken Nord arbetar för en hållbar utveckling och är miljöcertifierad enligt ISO 14001.
www.sparbankennord.se

Sparbanken Nord har inga aktieägare. En del av vinsten avsätter banken till sånt som är bra för regionen, vi kallar det för FramtidsBanken. Måndagen 16 december delade Sparbanken Nord ut 385 000 kr för goda insatser i Gällivare och Malmberget.

Läs vidare »
Media-no-image

Piteå har högsta husköpkraften i Sverige.

Pressmeddelanden   •   2013-12-12 13:32 CET

Rapport från Swedbank Boindex kvartal 3 2013

Piteå har landets högsta husköpkraft. Det betyder att hushållen i Piteå har goda marginaler när de köper hus.  Det visar den senaste Boindexrapporten från Swedbank.

Medianpriset för ett småhus i Piteå sjönk till 870 000 kronor, den månatliga räntekostnaden sjönk till
2 878 kronor och den årliga medianinkomsten ökade till 649 582 kronor under tredje kvartalet 2013. Enligt Boindex beräkningar krävs en inkomst på minst 230 269 kronor för att ha råd med sitt hus i Piteå att jämföra med Stockholm där det krävs en inkomst på 939 547 kronor. I Piteå steg Boindex från 256,5 till 282,1 för tredje kvartalet 2013.

Boindex är 100 när hushållen använder 15 % av förvärvsinkomsten före skatt till bolånekostnader. När Boindex överstiger 100 har hushållen råd med sitt boende enligt den fastställda normen. Ju högre siffra, desto bättre.

- Tack vare sjunkande huspriser och räntekostnader samt högre inkomster har Piteborna fått ännu bättre marginaler när de köper hus, säger Christina Sandsten, marknadschef i Sparbanken Nord. 

För riket som helhet steg Boindex till 142,5 från 139,4. Medianpriset för småhus i riket sjönk till 1,78 miljoner kronor – en nedgång med 25 000 kronor från andra kvartalet.  Den sammanvägda bolåneräntan steg till 2,85 % från 2,83 %.  Den årliga förvärvsinkomsten före skatt för ett hushåll bestående av två vuxna där minst en arbetar steg till 669 000 kronor jämfört med 663 000 kronor kvartalet innan.   

Andra kommuner som har hög husköpkraft är Örnsköldsvik,  Karlskoga och Skellefteå.  Lägst husköpkraft har Stockholmsregionen, Göteborgsregionen och Uppsala.

För mer information:

Christina Sandsten, marknadschef Sparbanken Nord, 070-631 85 62


Sparbanken Nord startade sin verksamhet 3 april 1852 i Piteå och är idag en av Sveriges största sparbanker. Nu finns banken i tio kommuner i Norrbotten och erbjuder ett brett sortiment av såväl bank- som försäkringstjänster.  Behovet av ekonomisk trygghet är lika stort idag som när banken startade 1852. När kunderna behöver oss finns vi där vad det än gäller. Alla beslut tas på  bankens kontor i de tio kommunerna: Arjeplog, Arvidsjaur, Gällivare, Jokkmokk, Kiruna, Pajala, Piteå, Älvsbyn, Överkalix och Övertorneå. Med en affärsvolym på drygt 38 miljarder kronor och 200 medarbetare vid 14 kontor är vi en av landets största sparbanker och en betydande aktör inom vårt verksamhetsområde och i Norrbotten. Sparbanken Nord är en fullservicebank med kvalificerade och licensierade rådgivare, egen juridisk avdelning,  försäkringsrådgivning, Private Banking och en egen telefonbank.Sparbanken Nord skiljer sig från andra banker eftersom banken inte styrs av aktieägare utan av demokratiskt valda huvudmän som representerar det lokala samhället. Vinsten stannar kvar i banken och gör nytta på de orter banken finns och där kunderna lever och verkar. Det kallar vi för FramtidsBanken. Sparbanken Nord arbetar för en hållbar utveckling och är miljöcertifierad enligt ISO 14001.
www.sparbankennord.se

Piteå har landets högsta husköpkraft. Det betyder att hushållen i Piteå har goda marginaler när de köper hus. Det visar den senaste Boindexrapporten från Swedbank.

Läs vidare »
Media-no-image

Kvinnojouren i Kiruna får stöd av Sparbanken Nord

Pressmeddelanden   •   2013-11-29 10:19 CET

Sparbanken Nord har sedan lång tid tillbaka stöttat verksamheter som arbetar oftast ideellt med att hjälpa kvinnor som på ett eller annat sätt är utsatta för förtryck, förnedring eller våld. 

-  Vi vill med denna värdecheck på 10 000 kr ge vårt stöd till Kvinnojouren i Kiruna, säger Erik Hägglöv, vd. Alla uttryck av kvinnoförnedring i samhället tar vi kraftigt avstånd från. Sådana uttryck är inte förenliga med den värdegrund och de värderingar som Sparbanken Nord står för.

 
Sparbanken Nord har inga aktieägare. En del av vinsten sätter banken av till sådant som är bra för den region där banken är verksam. Vi finns i tio kommuner i Norrbotten, Kiruna är en av dessa.

-  Vi tycker det är viktigt att uppmärksamma föreningar och eldsjälar som gör så mycket gott i Kiruna. Kvinnojouren är ett utmärkt exempel, som med stort hjärta arbetar nära kvinnor vid situationer när hjälpen betyder som mest, säger Fredrik Stenling, kontorschef i Kiruna.

För mer information:

Erik Hägglöv, vd, Sparbanken Nord, 070-696 61 10
Fredrik Stenling, kontorschef, Kiruna, 073-754 93 90
Christina Sandsten, marknadschef, 070-631 85 62


Sparbanken Nord startade sin verksamhet 3 april 1852 i Piteå och är idag en av Sveriges största sparbanker. Nu finns banken i tio kommuner i Norrbotten och erbjuder ett brett sortiment av såväl bank- som försäkringstjänster.  Behovet av ekonomisk trygghet är lika stort idag som när banken startade 1852. När kunderna behöver oss finns vi där vad det än gäller. Alla beslut tas på  bankens kontor i de tio kommunerna: Arjeplog, Arvidsjaur, Gällivare, Jokkmokk, Kiruna, Pajala, Piteå, Älvsbyn, Överkalix och Övertorneå. Med en affärsvolym på drygt 36 miljarder kronor och 200 medarbetare vid 14 kontor är vi en av landets största sparbanker och en betydande aktör inom vårt verksamhetsområde och i Norrbotten. Sparbanken Nord är en fullservicebank med kvalificerade och licensierade rådgivare, egen juridisk avdelning,  försäkringsrådgivning, Private Banking och en egen telefonbank.Sparbanken Nord skiljer sig från andra banker eftersom banken inte styrs av aktieägare utan av demokratiskt valda huvudmän som representerar det lokala samhället. Vinsten stannar kvar i banken och gör nytta på de orter banken finns och där kunderna lever och verkar. Det kallar vi för FramtidsBanken. Sparbanken Nord arbetar för en hållbar utveckling och är miljöcertifierad enligt ISO 14001.
www.sparbankennord.se

Sparbanken Nord har sedan lång tid tillbaka stöttat verksamheter som arbetar oftast ideellt med att hjälpa kvinnor som på ett eller annat sätt är utsatta för förtryck, förnedring eller våld.

Läs vidare »
Media-no-image

Sparbanken Nord delade ut 277 000 kronor

Pressmeddelanden   •   2013-11-29 10:10 CET

På Sparbanksdagen 28 november kom tomten till fler av våra kontor runt om i Norrbotten. Banken delade ut 277 000 kronor till organisationer och föreningar som gör bra saker för regionen.

-  Sparbanken Nord har inga aktieägare. En del av vinsten avsätter banken till sånt som är bra för regionen, vi kallar det för FramtidsBanken, säger Christina Sandsten, marknadschef.  En del av vinsten delades ut på självaste Sparbanksdagen.

Här är de glada mottagarna!

Arjeplog delade ut 35 000 kr

30 000 kr

Arjeplogs församling

För Filmfestivalens 10-års jubileum, ett starkt kulturengagemang som sprider en positiv bild av Arjeplog och Norrbotten. 

5 000 kr

IBF Argentum 91

Till innebandyföreningens knatteverksamhet.

Arvidsjaur delade ut 15 000 kronor

15 000 kr

Arvidsjaurs församling

För omsorg om människan från olika kulturer och religioner, körverksamhet, barnaktiviteter, ledarutbildningar för ungdomar.

Jokkmokk delade ut 40 000 kronor

12 000 kr

Jokkmokks Rödakorskrets

Årets Eldsjäl
För deras outröttliga arbete med butiken Kupan.

3 000 kr

Nancy Larsson

Årets Eldsjäl

För hennes brinnande engagemang i alla år för att bevara Vuollerims historia och hålla Vuollerimbygden levande.

25 000 kr

Välgörenhetsloppet

Årets initiativ

Kiruna delade ut 10 000 kronor

10 000 kr

Kvinnojouren

Som med stort hjärta arbetar nära kvinnor vid situationer när hjälpen betyder som mest.

Pajala delade ut 69 000 kronor

20 000 kr

Korpilombolo Kulturförening

För sitt fina arbete med att arrangera Nattfestivalen.  Festivalen som drivits i många år med mycket hög kvalitet har inslag av kultur, näringsliv och samhälle.

10 000 kr

Tornedalsteatern

För fint kulturarbete.

20 000 kr

Pajala IF Handikapp

Handikappidrott.

15 000 kr

Pajala Hockey

Ungdomssatsning.

4 000 kr

Företagssamma kvinnor

Nätverksträff.

Piteå delade ut 66 000 kronor

10 000 kr

Musikföreningen Alligator

För att skapa intressanta musikupplevelser och arrangemang i Piteå.

10 000 kr

Roknäs/Stockbäckens byaförening

För start av ungdomsverksamhet, konserter och after work i nya byagården.

10 000 kr

Hortlax Scoutkår

Inköp av 2 plåtkanoter till lägerverksamhet.

5 000

Pite Älvdals Biodlarförening

Utbildningsstöd för nybörjarkurser i biodling.

5 000

SCA Manskör

Introducera ungdomar för körsång, körprojekt i samverkan med musik- och dansskolan, Strömbackaskolan och Framnäs för att utmynna i en konsert.

5 000 kr

Piteå Sportdykarklubb

Kanalsimmet 2014 med underhållning och aktiviteter för barn.

5 000 kr

Friska Viljor Lillpite

Projekt för att förebygga alkohol- och drogproblem bland ungdomar. Erbjuder kostnadsfri dansundervisning för ungdomar 13-17 år i ett år.

5 000 kr

Arctic Pop Experience

För att arrangera en gratisfestival på Acusticum 7 december.

5 000 kr

Böle Bulls Basket

Piteås enda basketlag pojkar födda 00/01 från Infjärden gör avtryck i hela basketsverige.

3 000 kr

FUB Lokalförening Piteå

För att arrangera en julfest.

3 000 kr

Sällskapet Länkarna

Öppen Jul

Älvsbyn delade ut 15 000 kronor

10 000 kr

Andörjankommittén

Jubileumsloppet . 50 år sedan starten.

5 000 kr

Älvsby Folkhögskola

Julmarknad med kulturella inslag.

Överkalix delade ut 2 000 kronor

2 000 kr

SV Norrbotten

Julbingo på äldreboendet Brännagården. 

Övertorneå delade ut 25 000 kronor

5 000 kr

SPF Övertorneå-bygden

Ett beundransvärt engagemang för värdefull samvaro med och för de äldre.

10 000 kr

PRO-föreningarna

Aktiva föreningar som skapar förutsättningar för värdefull samvaro.

10 000 kr

Manskören Klossit

Sprider gemenskap och glädje med sång och musik.

Gällivare delar ut 16 december.


Sparbanken Nord startade sin verksamhet 3 april 1852 i Piteå och är idag en av Sveriges största sparbanker. Nu finns banken i tio kommuner i Norrbotten och erbjuder ett brett sortiment av såväl bank- som försäkringstjänster.  Behovet av ekonomisk trygghet är lika stort idag som när banken startade 1852. När kunderna behöver oss finns vi där vad det än gäller. Alla beslut tas på  bankens kontor i de tio kommunerna: Arjeplog, Arvidsjaur, Gällivare, Jokkmokk, Kiruna, Pajala, Piteå, Älvsbyn, Överkalix och Övertorneå. Med en affärsvolym på drygt 38 miljarder kronor och 200 medarbetare vid 14 kontor är vi en av landets största sparbanker och en betydande aktör inom vårt verksamhetsområde och i Norrbotten. Sparbanken Nord är en fullservicebank med kvalificerade och licensierade rådgivare, egen juridisk avdelning,  försäkringsrådgivning, Private Banking och en egen telefonbank.Sparbanken Nord skiljer sig från andra banker eftersom banken inte styrs av aktieägare utan av demokratiskt valda huvudmän som representerar det lokala samhället. Vinsten stannar kvar i banken och gör nytta på de orter banken finns och där kunderna lever och verkar. Det kallar vi för FramtidsBanken. Sparbanken Nord arbetar för en hållbar utveckling och är miljöcertifierad enligt ISO 14001.
www.sparbankennord.se

På Sparbanksdagen 28 november kom tomten till fler av våra kontor runt om i Norrbotten. Banken delade ut 277 000 kronor till organisationer och föreningar som gör bra saker för regionen.

Läs vidare »

Bilder & Videor 1 bild

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

 • Presskontakt
 • Marknadschef
 • christina.sandsten@sparbankennord.se
 • 070-6318562

Om Sparbanken Nord

Sparbanken Nord - Regionens egen bank sedan 1852

Sparbanken Nord är regionens egen bank. Banken startade sin verksamhet 3 april 1852 i Piteå och är idag en av Sveriges största sparbanker. Nu finns banken i tio kommuner i Norrbotten och erbjuder ett brett sortiment av såväl bank- som försäkringstjänster. Behovet av ekonomisk trygghet är lika stort idag som när banken startade 1852. När kunderna behöver oss finns vi där vad det än gäller. Alla beslut tas på bankens kontor i de tio kommunerna: Arjeplog, Arvidsjaur, Gällivare, Jokkmokk, Kiruna, Pajala, Piteå, Älvsbyn, Överkalix och Övertorneå. Med en affärsvolym på drygt 39 miljarder kronor och 200 medarbetare vid 13 kontor är vi en av landets största sparbanker och en betydande aktör inom vårt verksamhetsområde och i Norrbotten. Sparbanken Nord är en fullservicebank med kvalificerade och licensierade rådgivare, egen juridisk avdelning, eget aktiebord, försäkringsrådgivning, Private Banking och en egen telefonbank.Sparbanken Nord skiljer sig från andra banker eftersom banken inte styrs av aktieägare utan av demokratiskt valda huvudmän som representerar det lokala samhället. Vinsten stannar kvar i banken och gör nytta på de orter banken finns och där kunderna lever och verkar.
Vi kallar det för FramtidsBanken. Sparbanken Nord arbetar för en hållbar utveckling och är miljöcertifierad enligt ISO 14001.
www.sparbankennord.se

Adress