Skip to main content

Taggar

sparbankernas riksförbund

sparbankernas historia

sparbanker

ski

Sparbankernas programblad i Almedalen 2015

Sparbankernas programblad i Almedalen 2015

Dokument   •   2015-10-29 17:05 CET

Sparbankerna arrangerar 20 seminarier, Heta stolen-samtal och mingel under Almedalsveckan 2015. Vi medverkar även i andras seminarier. Se hela schemat här.

Sparbankernas Almedalsprogram 2014

Sparbankernas Almedalsprogram 2014

Dokument   •   2014-06-26 17:52 CEST

Sveriges drygt 60 sparbanker är lokala banker och för varje sparbank är ortens livs- och växtkraft värdefull. Vi vill ta vara på hela landets potential och skapa förutsättningar för ökat företagande, ökad växtkraft och höjd livskvalitet även bortom storstäderna, på orter där sparbanker finns. Därför arrangerar vi ett antal aktiviteter som lyfter dessa frågor.

Rapport, Sparbankernas delårssammanställning januari-mars 2014

Sparbankernas sammanlagda rörelseresultat för januari-mars 2014 ökade till 1,7 miljarder varav 894 miljoner är aktieutdelningar från Swedbank. Det visar Sparbankernas Riksförbunds sammanställning över sina i dag 60 medlemsbankers resultat.

Sparbankernas delårsrappor januari - september 2013

Det samlade rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster för Sparbankernas Riksförbunds 61 medlemsbanker uppgick till 2.155 mkr jämfört med 2.191 mkr samma period föregående år. Den genomsnittliga affärsvolymen ökade med 6,1 procent till drygt 753 miljarder. Utlåningen till hushåll har ökat med 6 procent under de senaste tolv månaderna och utlåningen till företag har ökat med 3,5 procent.

Sparbankernas sammanlagda delårsrapportering januari - juni 2013

Det samlade rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster ökade med 65 mkr till 1 332 mkr jämfört med samma period föregående år. Den genomsnittliga affärsvolymen ökade med 6 procent till drygt 746 miljarder. Utlåningen till hushåll har ökat med 5 procent de senaste 12 månaderna och utlåningen till företag har ökat med 3 procent. Inlåning från allmänheten har ökat med närmare 6 procent.

Sparbankernas delårsrapport januari - mars 2013

Sparbankernas sammanlagda rörelseresultat ökade med 263 miljoner kronor till 1 651 miljoner kronor och rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster minskade med 115 miljoner kronor till 690 miljoner. Det visar Sparbankernas Riksförbunds sammanställning över sina 61 medlemsbankers resultat.

Sparbankernas årsberättelse 2012

Sparbankernas årsberättelse 2012

Dokument   •   2013-04-11 10:46 CEST

Förutom en ekonomisk sammanställning ger årsberättelsen en helhetsbild av Sparbankerna. Den beskriver hur sparbankerna skiljer sig från andra banker, sparbanksidén och hur Sparbankerna får idén att leva i dagens Sverige. Några av Sparbankernas kunder talar om varför de år efter år ger Sparbankerna toppbetyg i kundnöjdhet och varför de tycker att Sparbankerna har en servicenivå i världsklass.

Sparbankernas sammanlagda årsbokslut Januari - December 2012

Sparbankernas sammanlagda årsbokslut Januari - December 2012

Sparbankernas och Sparbankernas Riksförbunds programblad inför Almedalen 2012

Sparbankernas och Sparbankernas Riksförbund är i Almedalen för att sprida kunskap om Sparbankerna i Sverige. I programbladet finns information om var du kan träffa Sparbankerna, vilka seminarir som Sparbankernas arrangerar, i vilka andra evenemang sparbanker medverkar i .

Sparbankernas årsberättelse 2011

Sparbankernas årsberättelse 2011

Dokument   •   2012-06-27 23:23 CEST

Den innehåller en sammanställning av årsrapporterna från de 61 sparbanker som är medlemmar i Sparbankernas Riksförbund. Utöver sparbankernas samlade ekonomiska resultat får du en samlad bild av de svenska sparbankerna, hur sparbankerna fungerar och styrs samt varför Sparbanker har ett omfattande samhällsengagemang och hur sparbankerna skiljer sig från andra banker.

Sparbankernas delårsrapport Januari-mars 2012: Fortsatt framgång för sparbankerna

Sparbankerna gjorde ett samlat rörelseresultat på 1 390 miljoner kronor under första kvartalet 2012, och rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster ökade från 759 miljoner kronor till 825 miljoner kronor, en ökning med 9 procent.

Sparbankernas sammanlagda årsbokslut 2011

Sparbankernas sammanlagda årsbokslut 2011

Dokument   •   2012-03-06 10:25 CET

Ett starkt helårsresultat. Sparbankerna gjorde ett samlat rörelseresultat på 3,07 miljarder kronor under 2011. Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster ökade med 731 miljoner kronor till 2,67 miljarder. Det visar en sammanställning från Sparbankernas Riksförbund över årsboksluten från förbundets 61 medlemsbanker.

Småföretagsbarometer hösten 2011

Småföretagsbarometer hösten 2011

Dokument   •   2011-11-22 09:31 CET

De svenska småföretagens konjunktur (1-49 anställda) har försvagats under andra halvåret. Konjunkturindikatorn - som är en summering av nettotalen beställningar, omsättning och sysselsättning - sjönk till 83 från 96 i våras.

Sparbankernas delårsrapport januari-september 2011

Sparbankernas redovisar ett starkt niomånadersresultat på 2,6 miljarder

Sparbankernas delårsrapport januari-juni 2011

Bästa halvårsresultat någonsin. - Sparbankernas samlade rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster ökade med 734 mkr till 1 461 mkr (727). - Sparbankernas rörelseresultat mer än fördubblades och uppgick till 1 827 mkr, en ökning med 1 038 mkr (789). - Räntenettot för första halvåret uppgick till 2 634 mkr (1 924). - Rörelsekostnaderna ökade med 1,3 % till 2 272 mkr (2 242).

Möt sparbankerna i Almedalen 2011

Möt sparbankerna i Almedalen 2011

Dokument   •   2011-07-01 15:59 CEST

Programblad

Sparbankernas delårsrapport Januari-mars 2011

Starkt rörelseresultat och fortsatt ökning av de samlande affärsvolymerna, visar Sparbankernas Riksförbunds sammanställning av 62 sparbankers delårsrapportering från perioden januari-mars 2011.

Sparbankernas årsberättelse,62 sparbankers rapportering sammanställd av Sparbankernas Riksförbund
Inbjudan till att diskutera Tillväxtfrågor i Östergötland, CAM-dag 4 april

Centrum för Affärsutveckling i Mindre företag (CAM) vid Linköpings universitet med samarbetsparter hälsar Dig varmt välkommen till årets CAM-dag. Vi ser fram emot en givande dag med inspirerande talare, användbara slutsatser, konstruktiva samtal och många meningsfulla möten för hundratals företagare från regionen.

Landets femte största bankgrupp får inte göras osynlig

Sparbankernas Riksförbunds replik på Ingvar Körbergs artikel i DI Debatt onsdag 9 februari där han påstår att den lokala sparbanken är ett historiskt fenomen.