Skip to main content

​Fler arbetslösa och sämre service för bankkunderna med den föreslagna bankskatten

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2016 12:04 CET

Den extra löneskatt på bankanställda som regeringens utredning i dag föreslår kommer att leda till högre arbetslöshet, sämre service och ökade kostnader för kunderna. Sveriges sparbanker som har en högre servicenivå än övriga banker och stor närvaro i glesbygden skulle komma att drabbas särskilt hårt om skatten införs.

– Utredningens förslag går på tvärs mot finansmarknadsministerns uttalanden om fortsatt god service för bankernas kunder. Förslaget bör därför skrotas, säger Bo Lundgren, ordförande för Sparbankernas Riksförbund.

Den föreslagna skatten är feltänkt från början. Regeringens syfte med skatten är enligt utredningens direktiv att kompensera staten för att moms, liksom i vår omvärld, inte tas ut på finansiella tjänster. Moms är emellertid inte en skatt på företag eller på de anställda i företagen utan en skatt på konsumtion av tjänster och varor.

Om en extra löneskatt på anställda i bankerna införs får den helt andra verkningar än om moms införs på finansiella tjänster. När kostnaderna för anställda i bankerna ökar kraftigt blir det färre anställda och därmed sämre service för kunderna.

För ytterligare information:

Ewa Andersen, VD Sparbankernas Riksförbund 070-563 1686

Bo Lundgren, ordförande Sparbankernas Riksförbund 070-615 4651

Sparbankernas Riksförbund är ett branschförbund för 59 sparbanker och sparbanksstiftelseägda banksaktiebolag och 13 sparbanksstiftelser. Tillsammans är Sparbankerna den femte största bankgruppen i termer av in- och utlåning på den svenska bankmarknaden. Allt sedan den första sparbanken startades 1820 har lokal förankring, långsiktighet och samhällsengagemang varit en del i sparbankernas verksamhetsidé. God lönsamhet och hög kundnöjdhet är viktiga förutsättningar för sparbankernas verksamhet och deras möjligheter att stödja tillväxt på orten.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy