Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 38 träffar

Bankskatten riskerar att slå hårt mot landsorten

Bankskatten riskerar att slå hårt mot landsorten

Pressmeddelanden   •   Sep 03, 2019 08:57 CEST

En bankskatt kan allvarligt försämra förutsättningarna för en fungerande bankverksamhet utanför storstäderna. Extra märkligt blir det därför om regeringen genomför ett bankförslag som slår mot landsorten samtidigt som den i ett annat utspel lovar att föra över skattemedel från storstäderna till andra delar av landet.

Sparbankerna pratar pensionssparande, proportionalitet och penningtvätt i Almedalen.

Sparbankerna pratar pensionssparande, proportionalitet och penningtvätt i Almedalen.

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2019 09:17 CEST

Sparbankerna har i 200 år haft stor betydelse för landets utveckling. Forskning visar ett samband att där det finns en lokal bank finns livskraft inom näringsliv, föreningsliv och privat marknad. Betydelsen av lokala banker är stor för samhällsutvecklingen, lokalt och nationellt. Sparbankernas Riksförbund arrangerar 28 seminarier om frågor som är viktiga för sparbanker och de orter där de finns.

Sparbankernas Riksförbunds medlemmar har beslutat att utöka förbundets verksamhet

Sparbankernas Riksförbunds medlemmar har beslutat att utöka förbundets verksamhet

Pressmeddelanden   •   Maj 29, 2019 09:47 CEST

Beslutet skedde på Förbundsstämman 27 maj som hölls i Visby med Sparbanken Gotland som värdbank. Beslut togs att utöka förbundet med fler resurser för att möta den förändring som pågår inom den finansiella marknaden, på såväl regelverksområdet som utifrån kundernas krav. Rekryteringsarbetet kommer sättas igång så snart som möjligt.

Sparbankernas Ägareförenings uttalande med anledning av misstänkt penningtvätt i Swedbank

Sparbankernas Ägareförenings uttalande med anledning av misstänkt penningtvätt i Swedbank

Pressmeddelanden   •   Feb 22, 2019 16:50 CET

Sparbankerna, som är största ägare i Swedbank, ser mycket allvarligt på penningtvätt. Det är grov kriminalitet som skapar stora problem, inte bara för banker, utan för samhället i stort och som också oroar vanliga bankkunder. Vi ser allvarligt på de uppgifter som framkommit om Swedbank. Som största ägare i Swedbank välkomnar vi en extern oberoende granskning.

Nyheter Visa alla 8 träffar

Brev till ​finansmarknadsminister Per Bolund

Nyheter   •   Jun 28, 2017 16:17 CEST

Vi föreslår att regeringen i budgetpropositionen ger Finansinspektionen i uppdrag att granska såväl existerande som kommande lagstiftning på det finansiella området i syfte att framlägga förslag om förenklingar för sparbanker och andra mindre institut. Vi föreslår att regeringen tillsätter en bankstrukturutredning för att ge underlag för politiska beslut.

​​​Sparbankernas sammanlagda resultat ökade med 200 mkr

​​​Sparbankernas sammanlagda resultat ökade med 200 mkr

Nyheter   •   Mar 05, 2015 13:30 CET

Sparbankernas sammanlagda rörelseresultat för helåret 2014 uppgick till 3 968 mkr jämfört med 3 768 mkr året innan. Det visar Sparbankernas Riksförbunds sammanställning över sina 60 medlemsbankers resultat.

Inga specialregler efterfrågas för mindre banker, men en tanke på proportionalitet

Inga specialregler efterfrågas för mindre banker, men en tanke på proportionalitet

Nyheter   •   Mar 05, 2015 13:30 CET

Sedan finanskrisen 2008 har en rad nya regler införts på finansmarknaden. I grunden är detta något bra som värnar stabiliteten, men när reglerna blir för trubbiga uppstår en snedvriden konkurrens där stora aktörer gynnas på de mindres bekostnad.

Almedalen, Hamnplan H228, Samtal om volontärarbete på arbetstid, företag & ideel verksamhet samt hur underlätta för fåmans bolag?

Nyheter   •   Jun 30, 2014 22:00 CEST

TISDAG 1/7 hålls Heta stolen-samtal om Volontärarbete på arbetstid, varför då?, Ny trend på företagen med ideell verksamhet‚ hur ser den ut? och Hur skapar vi bättre förutsättningar för fåmansföretag?

Blogginlägg Visa alla 26 träffar

Riksbanken om stimulansverktygen

Riksbanken om stimulansverktygen

Blogginlägg   •   Jul 05, 2019 13:52 CEST

​Heta Stolen i Sparbankstältet på Hamnplan 208 har haft många skarpa namn på besök denna Almedalsvecka. Idag kom bland andra Martin Flodén, vice Riksbankschef, förbi och delgav oss Riksbankens syn på konjunkturen och stimulansverktygen.

Artificiell Intelligens inom bankvärlden

Artificiell Intelligens inom bankvärlden

Blogginlägg   •   Jul 05, 2019 13:49 CEST

​Som finalnummer på Sparbankernas Riksförbunds närvaro i Almedalen 2019 möttes Christian Guttman och Gunnar Eikeland i ett Heta stolen-samtal om Artificiell Intelligens (AI). Christian är Global Head of Artificial Intelligence and Data Science på Tieto och hade för många nya och väldigt fräscha tankar om morgondagens bankvärld.

Open Banking - Hur påverkas konsumenten?

Open Banking - Hur påverkas konsumenten?

Blogginlägg   •   Jul 04, 2019 13:37 CEST

​I vår så kallade Heta stolen denna soliga onsdag i Almedalen fick vi höra Per Nordkvist, avdelningschef uppförandetillsyn på Finansinspektionen, och Lotta Lovén, Head of Digital Banking hos Swedbank. Ämnet var det lika heta Open Banking och hur det kan tänkas påverka oss när vi konsumerar banktjänster. Moderator Gunnar Eikeland, vd på Sparbanken Nord.

Tillsammans mot Penningtvätt

Tillsammans mot Penningtvätt

Blogginlägg   •   Jul 04, 2019 13:35 CEST

​Under året som gått har nog alla på allvar fått upp ögonen för Penningtvätt och dess penetrering av bankväsendet. Penningtvättslagen har lett till förändrade beteenden hos både de aktörer som utför brottsliga transaktioner och de aktörer, bland annat bankerna, som är en del av systemet som behöver jobba hårt för att stoppa eländet.

Evenemang Visa alla 5 träffar

Sparbankernas seminarieprogram under Almedalsveckan

Sparbankernas seminarieprogram under Almedalsveckan

Evenemang   •   Jun 27, 2018 10:15 CEST

Sparbankerna arrangerar 26 seminarier, samtal och mingel under Almedalsveckan, kring ämnen om att ta tillvara på landets hela potential även bortom storstäderna. Ökat företagande, ökad växtkraft och höjd livskvalitet i hela landet. För oss är varje stad en huvudstad! Vi blickar även in i framtiden och siar om ekonomin och den digitala utvecklingen.Ta del av hela seminarieprogrammet här: https:/...

2018-07-01 - 2018-07-06

Almedalen, Visby Hamnplan, korsningen Hamnvägen och Skeppsbron Hansaplan, Donnersgatan 6

Pressinbjudan - presentation Småföretagsbarometern 2018

Pressinbjudan - presentation Småföretagsbarometern 2018

Evenemang   •   Jun 08, 2018 11:19 CEST

Välkommen när Sparbankerna, Swedbank och Företagarna tillsammans presenterar årets Småföretagsbarometer under Järvaveckan.Småföretagsbarometern är en konjunkturundersökning som redovisar hur Sveriges småföretag uppfattar det ekonomiska läget och deras förväntningar om den närmaste framtiden. Sedan 1990 har småföretag skapat fyra av fem nya jobb och de är viktiga som motor i samhället och för at...

2018-06-11 - 2018-06-08

Järvaveckan (Spånga Idrottsplats)

Sparbankerna är i Almedalen 2-7 juli 2017

Sparbankerna är i Almedalen 2-7 juli 2017

Evenemang   •   Jun 28, 2017 09:05 CEST

Sparbankerna arrangerar 25 seminarier och Heta stolen-samtal under årets Almedalsvecka. Ni hittar oss på Hamnplan plats 206 och på Hansaplan, Donnersgatan 6. Se Sparbankernas seminarieprogram: http://www.sparbankerna.se/almedalen-2017

2017-07-02 - 2017-07-07

Almedalsveckan i Visby

Sparbankerna i Almedalen 2016

Sparbankerna i Almedalen 2016

Evenemang   •   Jun 20, 2016 16:00 CEST

Sparbankerna är i Almedalen för tionde året i rad. Sparbankeran arrangerar: 12 st Heta stolen-samtal i Sparbankernas tält på Hamnplan plats 212 10 st seminarier på Strandgatan 17 (torsdag och fredag) 2 seminarier på annan plats (Campus Gotland och M/S Sigrid) 2 st mingel på Strandgatan 17 (torsdag och fredag) Föranmälan till fredagen krävs. Programmet: www.sparbankerna.se/almedalen-2016

2016-07-03 - 2016-07-09

Hamnplan plats 212 och torsdag-fredag även på Strandgatan 17 i trädgården

Bilder Visa alla 5 träffar

Ewa Andersen vd Sparbankernas Riksförbund

Ewa Andersen vd Sparbanke...

Licens Creative Commons erkännande
Ladda ner
Storlek

864 KB • 945 x 1351 px

Måltidens dag 15 okt 2015

Måltidens dag 15 okt 2015

Invigning på Stockholms centralstation med Stockholm Läns Landshövding, Chris Heister och Carl-Jan Granqvist.

Licens Creative Commons erkännande
Ladda ner
Storlek

1,61 MB • 2000 x 1249 px

Den första sparbanksboken

Den första sparbanksboken

Licens Creative Commons erkännande
Fotograf/Källa Gabriel Hildebrand, Kungl. Myntkabinettet
Ladda ner
Storlek

4,54 MB • 3008 x 2000 px

Så ska vi ha't

Så ska vi ha't

Licens Creative Commons erkännande
Fotograf/Källa Sparbankshistoriskt arkiv
Ladda ner
Storlek

2,93 MB • 1611 x 2331 px

Videor 3 träffar

Ungdomens dag - Sparbankerna i Almedalen 2016

Ungdomens dag - Sparbanke...

Sparbankerna ägnade en hel dag åt ungdomsfrågor under årets Almedalsvecka. Seminarier om pensioner, integration, unga entreprenörer, mobb...

Licens Creative Commons erkännande
Ladda ner
Storlek

854 x 480 px

För oss är varje stad en huvudstad, Sparbankerna i Almedalen 2015
Sparbankerna i Almedalen 2015

Sparbankerna i Almedalen ...

Sparbankerna arrangerar varje år gemensamma seminarier och samtal under Almedalsveckan. Här kan du se ett smakprov på vad de engagerar si...

Licens Creative Commons erkännande
Ladda ner
Storlek

854 x 480 px

Dokument Visa alla 7 träffar

Sparbankernas programblad i Almedalen 2015

Sparbankernas programblad i Almedalen 2015

Dokument   •   2015-10-29 17:05 CET

Sparbankerna arrangerar 20 seminarier, Heta stolen-samtal och mingel under Almedalsveckan 2015. Vi medverkar även i andras seminarier. Se hela schemat här.

Sparbankernas Almedalsprogram 2014

Sparbankernas Almedalsprogram 2014

Dokument   •   2014-06-26 17:52 CEST

Sveriges drygt 60 sparbanker är lokala banker och för varje sparbank är ortens livs- och växtkraft värdefull. Vi vill ta vara på hela landets potential och skapa förutsättningar för ökat företagande, ökad växtkraft och höjd livskvalitet även bortom storstäderna, på orter där sparbanker finns. Därför arrangerar vi ett antal aktiviteter som lyfter dessa frågor.

Rapport, Sparbankernas delårssammanställning januari-mars 2014

Sparbankernas sammanlagda rörelseresultat för januari-mars 2014 ökade till 1,7 miljarder varav 894 miljoner är aktieutdelningar från Swedbank. Det visar Sparbankernas Riksförbunds sammanställning över sina i dag 60 medlemsbankers resultat.

Sparbankernas sammanlagda delårsrapportering januari - juni 2013

Det samlade rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster ökade med 65 mkr till 1 332 mkr jämfört med samma period föregående år. Den genomsnittliga affärsvolymen ökade med 6 procent till drygt 746 miljarder. Utlåningen till hushåll har ökat med 5 procent de senaste 12 månaderna och utlåningen till företag har ökat med 3 procent. Inlåning från allmänheten har ökat med närmare 6 procent.

Kontaktpersoner 2 träffar

  • Presskontakt
  • Vd
  • ewtca.ykanridepfrsieeneb@squpacbrbjzanmskeigrnloa.qdsekg
  • 08-684 206 37
  • 0705-63 16 86

  • Presskontakt
  • Kommunikatör och Pressansvarig
  • keglrsqvtidln.zcolwtbyju@srtpapdrbjsanlkkebornzoa.jhsels
  • 08-684 206 22
  • 0705-499 044