Skip to main content

​På plats i Paris

Blogginlägg   •   Dec 07, 2015 13:45 CET

Klimatmötet i Paris, COP 21, går nu in i sin andra vecka, och världens ledare ska landa i ett nytt globalt avtal, helt avgörande för vår framtid. Heidi Skaaret, vice vd Storebrandkoncernen, representerade oss på plats och drev frågor som är särskilt viktiga för finansbranschen och för våra sparare i synnerhet. Vi har fått hennes reflektioner.

Vad tar du med dig från dagarna i Paris?
– Att det är bråttom. Tillsammans med andra investerare vill jag sända en stark signal till världens ledare att de måste ta fram kraftfulla åtgärdsplaner för att försäkra sig om att företag ställer om och bidrar till en hållbar och klimatvänlig utveckling. Det är de flesta eniga om, men nu måste förändringen till. När politiker, företagsledare och NGOer nu samlats för att under två veckor diskutera utmaningarna och framförallt lösningarna, tycker jag att vi alla kan kräva att det blir faktiska, konkreta resultat.

Du var bland annat med på ett möte om hur klimatförändringarna påverkar de finansiella systemen. Det låter spännande. Berätta.
– Det handlade framför allt om hur klimatriskerna utgör ett reellt hot mot det finansiella systemet. Mark Carney, guvernör på Bank of England, varnade för att det kan leda till finansiell kris om inte världens länder och företag ingriper snabbt och resolut för att vända denna trend. Mark ansvarar för ett oerhört viktigt arbete på uppdrag av G20-länderna med att titta på hur företag kan tillämpa stränga rapporteringskrav för att synliggöra klimatriskerna. Vi stöder ökad transparens och rapportering om företagens klimatpåverkan och risk i förhållande till dem. Något som dessutom är väldigt viktigt för oss i vårt arbete.

Hur kan finansbranschen bidra?
– Vi har klimatfrågan högt på vår agenda och är övertygade om att vi har en nyckelroll att spela. Kapital är en kraftfull källa till påverkan, och vi använder det kapital våra kunder har anförtrott oss att förränta till att påverka, samtidigt som vi är övertygade om att det är det bästa även ur ett finansiellt perspektiv. Ju mer kapital som placeras hållbart, desto större möjlighet har vi att förändra och göra en omfattande kursändring. Ord hejdar inte klimatförändringarna. Det gör däremot klimatsmarta investeringar.

Sist men inte minst. Vad är nästa steg?
– Vi vet alla att något måste göras, men det är fortfarande många frågor som måste lösas som till exempel hur ett fossilfritt samhälle ser ut. Vad betyder det för ekonomin, jobben och maktförskjutningen i världen? De närmsta fem åren är helt avgörande och vi finansaktörer har en oerhört viktig roll för att ta fram smarta lösningar. Jag tänker att den gröna obligationsmarknaden har stor potential för att bidra snabbt och effektivt till det gröna skiftet. Vi finansierar gärna företag som ser de globala utmaningarna och aktivt positionerar sig, alltså i företag som betraktar finansieringskostnaden som en affärsmöjlighet. Jag ser att Storebrandkoncernen har en stark position för att ta vårt ansvar och en verklig möjlighet att göra stor skillnad. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.