Skip to main content

Blind fläck i statliga bolags hållbarhetsarbete

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2017 10:39 CEST

Staffan Hansén, Vd SPP

Trots att hållbarhetsarbete står högt på agendan i de allra flesta företag idag, missar de stora statliga bolagen att ställa hållbarhetskrav när anställdas pensioner ska placeras.

Kollektivavtalade tjänstepensionsupphandlingar omfattar ett kapital på dryga 2000 miljarder kronor av vilka majoriteten upphandlats helt utan hållbarhetskrav. Det visar SPPs undersökning av pensionsupphandlingar.

En jämförelse visar också att de statligt ägda bolagen, tvärtom mot vad man skulle kunna tro, är sämre på att ställa hållbarhetskrav än de privata börsbolagen.

SPPs årliga upphandlingsundersökning visar att pensionerna fortsätter vara en blind fläck i de svenska bolagens hållbarhetsarbete. I årets undersökning har 35 statliga bolag tillfrågats om sina pensionsupphandlingar och jämförts med 30 svenska börsbolag.

Undersökningen visar att det finns en större okunskap om hur pensionskapitalet förvaltas i statligt ägda bolag, där merparten endast erbjuder sina anställda tjänstepension via ITP. Majoriteten sätter tilliten till att hållbara krav ställs i den kollektivavtalade tjänstepensionslösningen, men så är ännu inte fallet.

– Konsekvensen är att stora delar av det svenska pensionskapitalet förvaltas utan hållbarhetskrav och att det alltför ofta investeras i bolag som bedriver sin verksamhet på ett sätt som företagen i övrigt inte står för. Ofta även i en riktning som står rakt emot de globala utvecklingsmålen som världens ledare och näringsliv enats om säger SPPs Vd Staffan Hansén.

Det är återkommande i intervjusvaren att företagen tror att valcentralerna ställer hållbarhetskrav, trots att detta är långt ifrån en självklarhet.

- Hälften av pengarna på världens börser är pensionspengar. Hur dessa investeras har en avgörande betydelse för om det globala klimatavtalet och FNs globala utvecklingsmål kan uppnås. Ambitiösa hållbarhetskrav i pensionsupphandlingar skulle säkra att hela kapitalet ,och inte bara delar av det flyttas i rätt riktning, menar Staffan Hansén.


CHECKLISTA – Så gör du en hållbar pensionsupphandling

1. NULÄGE Första steget att komma igång med mer klimatsmart och hållbar pension är att du bildar dig en uppfattning om nuläget. Vem är din leverantör, hur integrerar denna hållbarhet i förvaltningen av dina anställdas tjänstepensioner? Känns det som att din leverantör har en värdegrund som rimmar med ditt företags värdegrund?

2. MÅLBILD Ställ krav på att leverantören mäter och målsätter alla investeringars koldioxidutsläpp, följer internationella konventioner, och påverkar bolag genom aktiv dialog. Säkerställ att din leverantör gör det i alla sina investeringar, inte bara på ett snävt urval.

3.TA HJÄLP Överväg att anlita professionell hjälp med upphandling av pensioner. Säkerställ att upphandlingskonsulten förstår ditt bolags värdegrund och hållbarhetspolicy, och att dessa i tillräckligt hög grad genomsyrar upphandlingen.

SPP erbjuder rådgivning och ett brett sortiment av spar- och pensionslösningar för företag, organisationer och privatpersoner. SPPs hemsida www.spp.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy