Skip to main content

”SSG Registrerad Leverantör höjer kvaliteten och sparar tid för oss”

Nyhet   •   Dec 20, 2013 14:34 CET

Intresset för SSGs nya webbtjänst växer stadigt. Varje dag registreras nya leverantörer in i systemet och nya industrikunder ansluter - även långt utanför skogsindustrin.

”Det här ser mycket lovande ut. Registrerad Leverantör sparar tid för oss, men det ökar också kvaliteten på vårt leverantörsregister”, säger Billy Norberg, inköpschef på SCA Östrand.

Allt fler företag får nu upp ögonen för att de måste ha bättre koll på sina leverantörer och entreprenörer.

”Det går inte att göra som tidigare. CSR-frågor blir allt mer viktiga och i det arbetet är det mycket angeläget att säkra och uppdatera företagets leverantörsbedömningar, liksom att se till att företaget har justa avtal och knyter justa leverantörer till sig. Hela industrin börjar tänka allt mer på etik och moral och hur  bästa sätt kan säkerställas även i det andra och tredje leverantörsledet. Det börjar bli vanligare med ett mer strategiskt perspektiv på själva arbetssättet”, säger Patrik Persson, säljansvarig för SSG Registrerad Leverantör.

Ny webbtjänst från SSG

Det är bakgrunden till det allt mer ökade intresset för SSGs nya tjänst SSG Registrerad Leverantör och varför den har tagits fram. Detta är en ny webbtjänst från SSG, som knyter beställare och leverantörer närmare varandra och förenklar administrationen. Här kan beställare i alla branscher och leverantörer följa upp befintliga leverantörer samt vid behov granska/hitta alternativ som uppfyller beställarens krav.

“Traditionellt har leverantörshantering för exempelvis industri och offentlig sektor varit tyngd av administration och dubbelarbete. För att kontrollera om en leverantör uppfyller vissa krav för att få leverera måste denne skicka in uppgifter om ekonomi, arbetsmiljö och liknande som sedan granskas av beställarna. För leverantörerna har detta inneburit att de behövt skicka in olika pappersformulär och dokument, begära intyg från till exempel Skatteverket till ett stort antal olika inköpare. Samtidigt har beställarna inte alltid haft tillgång till uppdaterade uppgifter från sina leverantörer”, säger Patrik Persson, säljare på SSG.

Förhoppningsfullt SCA

Att informationen håller hög kvalitet och det faktum att det görs kontinuerliga uppföljningar börjar företagen se som allt mer viktigt. Idag så har närmare ett tiotal kravställande industrier och 1000-tal leverantörer registrerat sig för tjänsten. En av dessa är SCA Graphic i Sundsvall.

”Vi har precis kommit igång och vi håller just på med att få in våra leverantörer i systemet. Det ser mycket lovande ut och jag har stort hopp att det här ska bli bra för oss”, förklarar Billy Norberg, inköpschef på SCA Östrand, och fortsätter:

”Vi har tidigare jobbat med egna leverantörsbedömningsrutiner och det här ersätter en stor del av det arbetet. Initialt är det en liten tröskel att ta sig över när vi ska mata in de nya leverantörsuppgifterna och uppdatera våra egna system. Vi ansluter successivt och för vår del handlar det till att börja med om uppgifter om närmare 400 entreprenörer och leverantörer av direkt material. Vi har även anlitat SSG för att hjälpa till med en del av detta arbete och vi räknar med att vara klara under det här året.” 

Nya kundgrupper

Nyregistreringar till tjänsten sker varje dag. Inledningsvis har SSG valt att fokusera på att bygga ut tjänsten utmed Norrlandskusten, eftersom många av industrierna där har många gemensamma leverantörer. 

”Synergierna blir extra stora när flera industrier ansluter sig på samma ort”, säger Billy Norberg.

Detta har medfört att även många branscher utanför skogsindustrin, inte minst energi- och gruvbolagen, har visat stort intresse för tjänsten.

”Det handlar främst om stora koncerner med många internationella leverantörer och kunder och ett mycket stort fokus på frågor som rör hållbarhet och frågor hur företagen kan engagera sig i samhällsutveckling. CSR-frågor är det generellt ett stort fokus på”, säger Patrik Persson.

Stora fördelar för industrikunden

Fördelarna med den nya tjänsten är många. En sådan är att uppgifterna i SSG Registrerad Leverantör alltid är uppdaterade och aktuella. 

“När nya avtal tecknas är som regel alla papper i sin ordning. Att hålla en jämn och hög kvalitet på alla leverantörsuppgifter genom kontinuerlig uppföljning kan idag vara en väldigt tidskrävande arbetsuppgift för en slimmad inköpsavdelning. Ändring av en F-skattsedel är bara ett exempel”, säger Patrik Persson. Billy Norberg, SCA, tillägger:

”De stora fördelarna för oss är att vi själva slipper distribuera material, liksom bevaka att leverantörerna har alla dokument och tillstånd i ordning. Vi får en mycket mer aktuell statusinformation med färskare uppgifter som löpande uppdateras. Det sparar tid hos oss, men det ökar också kvaliteten på vårt leverantörsregister.”

Fördelarna är även stora för leverantörerna.

“Tack vare webbtjänstens transparens behöver de bara lämna uppgifter en gång och dessa blir direkt tillgängliga för alla anslutna beställare. Beställare kan enkelt se vilka leverantörer som finns, och i vilken omfattning leverantörerna uppfyller beställarens krav”, säger Patrik Persson.

För en leverantör innebär tjänsten utöver möjlighet att marknadsföra sig också en automatisk bevakning och förhandsavisering när till exempel tidsbestämda certifikat eller försäkringar närmar sig förnyelsetidpunkt.

“En standardiserad hantering av leverantörsbedömning är lönsam för både beställare och leverantörer”, avslutar Patrik Persson.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera