Skip to main content

Stadium stödjer uppdaterat Accord

Pressmeddelande   •   Maj 30, 2018 08:30 CEST

Stadium stödjer uppdaterat Accord

År 2013 kollapsade textilfabriken Rhana Plaza i Bangladesh, vilket gav upphov till Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh (Accord), ett internationellt avtal framtaget av de globala fackliga organisationerna IndustriALL Global Union och UNI Global Union. Avtalet syftade till att skapa säkrare arbetsförhållanden för arbetare inom textilindustrin i Bangladesh samt förbättra brand- och byggsäkerheten genom bland annat oberoende inspektioner i fabrikerna. Stadium tog beslut om stötta detta initiativ 2014.

Sedan Accordet initierades har säkerhetsarbetet inom textilindustrin i Bangladesh visat kontinuerliga förbättringar. Bland annat har fler än 2 000 textila sömnadsfabriker genomgått en inspektion vilket har resulterat i att över 150 000 säkerhetsrisker identifierats. Avtalet har inneburit stora framsteg gällande säkerställande av trygga arbetsmiljöer där över 142 fabriker har slutfört uppföljande åtgärder efter en första inspektion. Bangladesh Accord har också implementerat ett program där över 1,4 miljoner textilarbetare har informerats kring deras rätt till säkra arbetsförhållanden och vägra farligt arbete.

Det nya utvidgade Accordet träder i kraft den 1 juni 2018 och Stadium är ett av de hittills 140 företag världen över som har anslutit sig till avtalet. För Stadium är det viktigt att investera i initiativ som skapar säkrare arbetsförhållanden i de bangladeshiska fabrikerna. Särskilda tillägg har införts i den nya överenskommelsen med syftet att bibehålla och utveckla framstegen som hittills har gjorts. Några nya viktiga inslag i avtalet är bland annat säkerhetsutbildningar för anställda, ersättning vid fabriksnedläggning samt ett fokus på främjandet av fackföreningar och arbetarnas rätt att organisera sig. 

För mer information om avtalet: http://bangladeshaccord.org/

Stadium är Sveriges största sportkedja och med koncepten Stadium, Stadium Outlet och Stadium Pulse har företaget cirka 170 butiker i Sverige, Finland och Tyskland. I koncernen ingår dessutom Stadium Sports Camp (svb) som är Sveriges största sportläger. Koncernen har cirka 3 800 anställda och omsättningen 2016/2017 var cirka 5,3 miljarder kronor exklusive moms. Företaget ägs av bröderna Ulf och Bo Eklöf med familjer samt Ikano S/A. Stadium vill inspirera till ett aktivt liv för alla. www.stadium.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.