Skip to main content

Taggar

Livsviktigt nummer 3 2016

Livsviktigt nummer 3 2016

Dokument   •   2016-11-07 09:48 CET

Som patient är det ofta möjligt att själv välja var man ska vårdas. Det gäller både husläkare och specialister av olika slag. Stockholms Sjukhem omfattas av vårdvalet inom de flesta verksamhetsområden. I Livsviktigt berättar vi om vårdvalet inom ASIH. Du får också möta Miia Kivipelto som har tilldelats stiftelsens donationsprofessur i geriatrik. Och läsa Bodil Jönssons krönika om tid.

Livsviktigt nummer 3 2015

Livsviktigt nummer 3 2015

Dokument   •   2015-11-09 10:38 CET

I årets sista nummer av Stockholms Sjukhems tidning Livsviktigt kan du läsa om den nya geriatriska verksamhet vi öppnar i mars 2016. Temat handlar om aktiv livshjälp – hur vi arbetar för att stötta patienter och närstående för att skapa bästa möjliga livskvalitet. Du får även möta stiftelsens nya ordförande, Dag Klackenberg och professor Åke Seiger som slutar som FoUU-chef efter drygt 20 år.

Kvalitetsredovisning 2014

Kvalitetsredovisning 2014

Dokument   •   2015-06-17 15:04 CEST

Stockholms Sjukhem vill bidra med vår kunskap om långvarigt eller obotligt sjuka i utvecklingen av kvalitetsindikatorer, ersättningssystem och tillgänglighet. Kvalitetsredovisningen är ett sätt för oss att öppet och transparent redovisa kvalitet och resultat för att bidra till denna utveckling.

Livsviktigt nummer 2 2015

Livsviktigt nummer 2 2015

Dokument   •   2015-06-08 19:36 CEST

Stockholms Sjukhems tidning Livsviktigt handlar om våra satsningar på en bra studentverksamhet. Du kan läsa om Brommageriatrikens bedömningsteam som gör hembesök hos sjuka äldre. Vi berättar om ny forskning som kan bidra till att förebygga frakturer. Du får möta Kim Westmoquette som brinner för mediyoga och krönikör Christel Kvant, författare och journalist med trädgård som specialitet.

Huss symposium i palliativ vård - Inbjudan

Vårens Huss-symposium handlar om hälsofrämjande palliativ vård - är det något för Sverige? Föreläsare är Dr Bruce Rumbold, professor Carol Tishelman och med dr Olav Lindqvist.

Strokedagen 2015 - Anhörig i nöd och lust

Strokedagen 2015 - Anhörig i nöd och lust

Dokument   •   2015-05-04 11:19 CEST

Stockholms Sjukhem uppmärksammar strokedagen den 12 maj och arrangerar tillsammans med Strokeföreningen i Stockholms län en kväll med utställning och föreläsningar. Tema för årets strokedag är anhörig och i nöd och lust.

Patientkraft i vården - Rapport från Almedalen 2014

Stockholms Sjukhem arrangerade ett seminarium om patientkraft i Almedalen. Seminariet inleddes av professor Peter Strang som talade om hur vården kan möta patienten för att stärka delaktighet. I denna rapport kan du ta del av tankar och reflektioner från några av dem som deltog: Inger Ekman, Kjell Asplund, Stina-Clara Hjulström, Fredrik Lennartsson, Annika Wåhlin och Elisabet Wennlund.

Livsviktigt nummer 1 2015

Livsviktigt nummer 1 2015

Dokument   •   2015-03-09 00:00 CET

I tidningen Livsviktigt berättar vi om vårt arbete för att stödja närstående till patienter som vårdas på Stockholms Sjukhem. Du kan också läsa om satsningen på en egen farmaceut inom ASIH. Vi berättar också om ny forskning kring sambandet mellan Parkinsons sjukdom och demens. Lars Pettersson, generalsekreterare för Famna, skriver årets första krönika om idéburen vård och social omsorg.

Livsviktigt nummer 3 2014

Livsviktigt nummer 3 2014

Dokument   •   2014-11-07 16:32 CET

Årets sista nummer av Livsviktigt handlar om hur vi arbetar med delaktighet. Du kan också läsa om det nya bedömningsteamet på Brommageriatriken. Husläkare Anna Morawski intervjuas om sin forskning kring diabetes. Möt även Jarek Raubo, en av Stockholms Sjukhems Silviasystrar och vår gästkrönikör Dagny Carlsson, 102 år.

Patientkraft i vården - Rapport från Almedalen 2013

Under Almedalsveckan 2013 arrangerade Stockholms Sjukhem ett välbesökt rundabordssamtal om patientkraft och hur patienters delaktighet, inflytande och integritet kan stärkas. I denna rapport kan du ta del av tankar och reflektioner från några av dem som deltog: Inger Ekman, Kjell Asplund, Ingrid Burman, Eva Nilsson Bågenholm, Sara Riggare och Elisabet Wennlund.

Kvalitetsredovisning 2013

Kvalitetsredovisning 2013

Dokument   •   2014-05-16 16:44 CEST

Öppna jämförelser av vårdens kvalitet stimulerar vår utveckling. Kvalitet betonas i upphandlingar samt vid vårdval och kundval. Såväl patienter, boende och närstående som beställare och beslutsfattare vill – och ska – kunna ta del av våra kvalitetsresultat. I ”Kvalitetsredovisning 2013” presenterar vi resultat, analyser och exempel på förbättringsarbeten.

Tidningen Livsviktigt nummer 2 2014

Tidningen Livsviktigt nummer 2 2014

Dokument   •   2014-06-03 16:40 CEST

I årets andra nummer av tidningen Livsviktigt kan du bl a läsa om arbetet med mat och måltider på Stockholms Sjukhem. Läkaren Parviz Orodjlo berättar om hur det är att arbeta med svårt sjuka patienter i hemmet. Erika Franzén intervjuas om sitt forskningsprojekt om förbättrad balans och fysisk aktivitet hos äldre. Stockholms Sjukhems nya ordförande Birgitta Stymne Göransson presenteras.

Tidningen Livsviktigt, nummer 1 2014

Tidningen Livsviktigt, nummer 1 2014

Dokument   •   2014-03-17 15:17 CET

I årets första nummer av Livsviktigt kan du läsa om värdegrundsarbetet på Stockholms Sjukhem. Du får också ta del av Tove Bylund Grenklos forskning kring unga vuxna som mist en förälder i cancer och möta vår nya vårdlots som hjälper patienter rätt i vården. Bemötande är temat för numrets krönika, skriven av Erik Blennberger, professor i etik.

Tidningen Livsviktigt, nummer 4 2014

Tidningen Livsviktigt, nummer 4 2014

Dokument   •   2013-12-09 11:37 CET

I nummer 4 av Livsviktigt berättar vi om vår breda verksamhet inom rehabilitering.Du kan också läsa om den nya patientvägledaren på Brommageriatriken och möta Irene Dåderman, sjuksköterska inom ASIH. ”Vi måste våga se barnen" är temat för krönikan som Jenny Erikssons, ambassadör för Ung Anhörig, har skrivit.

Tidningen Livsviktigt, nummer 3 2014 - Invigningsspecial

Detta nummer av Livsviktigt ägnas till stor del åt det nya vård- och omsorgsboendet på Kungsholmen. Läs bl.a. intervjun med en av de boende och se bilder från invigningen med H.M. Drottningen. I tidningen finns även en intervju med Pia Hakola, sjuksköterska inom palliativ vård, som berättar om en studie av unga anhöriga. Livsviktig träning är temat för Morgan Rosenbergs krönika.

Tidningen Livsviktigt, nummer 2 2013

Tidningen Livsviktigt, nummer 2 2013

Dokument   •   2013-06-03 11:31 CEST

I Livsviktigt nr 2/2013 kan du bland annat läsa om Brommageriatrikens arbete med att utveckla vårdkedjan för äldre. Geb Desta berättar om sitt arbete som undersköterska på med kontaktmannaansvar. Anhörigfondens ordförande Arja Leppänen skriver en krönika om att vara partner på egna villkor och professor Inger Ekman svarar på frågor om personcentrerad vård.

Tidningen Livsviktigt, nummer 1 2013

Tidningen Livsviktigt, nummer 1 2013

Dokument   •   2013-03-04 11:26 CET

I Livsviktigt nr 1/2013 kan du läsa om palliativ vård i livets sista tid och om inflyttning till det nya vård- och omsorgsboendet som byggs på Kungsholmen. Sjuksköterskan Eva Ingstrand berättar om att möta existentiella behov vid vård av äldre och Kristina Sahlqvist kåserar om läkande konst och vårdande miljöer.

Stockholms Sjukhems anbud på Brommageriatriken

Stockholms Sjukhem får fortsatt förtroende att driva Brommageriatriken efter Stockholms läns landstings kvalitetsupphandling. Anbudet innebär att Brommageriatriken inför nya sätt att arbeta för att etablera en trygg, tillgänglig och säker vårdkedja för de mest sjuka äldre tillsammans med andra vårdgivare. De nya arbetssätten presenteras närmare i dokumentet "Stockholms Sjukhems anbud”.

Tidningen Livsviktigt, nummer 3 2012

Tidningen Livsviktigt, nummer 3 2012

Dokument   •   2012-11-06 14:16 CET

Stockholms Sjukhems tidning Livsviktigt berättar om vård, omsorg och forskning. I det nya numret möter du rehabhundarna Learoy och Bonzai. Vi berättar om nytt vårdval inom primärvårdsrehab samt intervjuar forskaren Erik Sundström och vårdplaneringssköterskan Jenny Sallander. Jan-Håkan Hansson, rektor på Ersta Sköndal högskola, kåserar om samverkan och samarbete.

Tidningen Livsviktigt

Tidningen Livsviktigt

Dokument   •   2012-06-04 16:49 CEST

Stockholms Sjukhems tidning Livsviktigt berättar om vård, omsorg och forskning. Det nya numret av Livsviktigt handlar bl a om hur vi arbetar med kunskapsspridning i form av utbildning och forskning. Eva Nilsson Bågenholm, nationell äldresamordnare, kåserar om de utmaningar som vården och omsorgen står inför.