Taggar

Huss symposium i palliativ vård - Inbjudan

Vårens Huss-symposium handlar om hälsofrämjande palliativ vård - är det något för Sverige? Föreläsare är Dr Bruce Rumbold, professor Carol Tishelman och med dr Olav Lindqvist.

Strokedagen 2015 - Anhörig i nöd och lust

Strokedagen 2015 - Anhörig i nöd och lust

Dokument   •   2015-05-04 11:19 CEST

Stockholms Sjukhem uppmärksammar strokedagen den 12 maj och arrangerar tillsammans med Strokeföreningen i Stockholms län en kväll med utställning och föreläsningar. Tema för årets strokedag är anhörig och i nöd och lust.

Livsviktigt nummer 1 2015

Livsviktigt nummer 1 2015

Dokument   •   2015-03-09 00:00 CET

I tidningen Livsviktigt berättar vi om vårt arbete för att stödja närstående till patienter som vårdas på Stockholms Sjukhem. Du kan också läsa om satsningen på en egen farmaceut inom ASIH. Vi berättar också om ny forskning kring sambandet mellan Parkinsons sjukdom och demens. Lars Pettersson, generalsekreterare för Famna, skriver årets första krönika om idéburen vård och social omsorg.

Livsviktigt nummer 3 2014

Livsviktigt nummer 3 2014

Dokument   •   2014-11-07 16:32 CET

Årets sista nummer av Livsviktigt handlar om hur vi arbetar med delaktighet. Du kan också läsa om det nya bedömningsteamet på Brommageriatriken. Husläkare Anna Morawski intervjuas om sin forskning kring diabetes. Möt även Jarek Raubo, en av Stockholms Sjukhems Silviasystrar och vår gästkrönikör Dagny Carlsson, 102 år.

Patientkraft i vården - Rapport från Almedalen 2013

Under Almedalsveckan 2013 arrangerade Stockholms Sjukhem ett välbesökt rundabordssamtal om patientkraft och hur patienters delaktighet, inflytande och integritet kan stärkas. I denna rapport kan du ta del av tankar och reflektioner från några av dem som deltog: Inger Ekman, Kjell Asplund, Ingrid Burman, Eva Nilsson Bågenholm, Sara Riggare och Elisabet Wennlund.

Kvalitetsredovisning 2013

Kvalitetsredovisning 2013

Dokument   •   2014-05-16 16:44 CEST

Öppna jämförelser av vårdens kvalitet stimulerar vår utveckling. Kvalitet betonas i upphandlingar samt vid vårdval och kundval. Såväl patienter, boende och närstående som beställare och beslutsfattare vill – och ska – kunna ta del av våra kvalitetsresultat. I ”Kvalitetsredovisning 2013” presenterar vi resultat, analyser och exempel på förbättringsarbeten.

Tidningen Livsviktigt nummer 2 2014

Tidningen Livsviktigt nummer 2 2014

Dokument   •   2014-06-03 16:40 CEST

I årets andra nummer av tidningen Livsviktigt kan du bl a läsa om arbetet med mat och måltider på Stockholms Sjukhem. Läkaren Parviz Orodjlo berättar om hur det är att arbeta med svårt sjuka patienter i hemmet. Erika Franzén intervjuas om sitt forskningsprojekt om förbättrad balans och fysisk aktivitet hos äldre. Stockholms Sjukhems nya ordförande Birgitta Stymne Göransson presenteras.

Tidningen Livsviktigt, nummer 1 2014

Tidningen Livsviktigt, nummer 1 2014

Dokument   •   2014-03-17 15:17 CET

I årets första nummer av Livsviktigt kan du läsa om värdegrundsarbetet på Stockholms Sjukhem. Du får också ta del av Tove Bylund Grenklos forskning kring unga vuxna som mist en förälder i cancer och möta vår nya vårdlots som hjälper patienter rätt i vården. Bemötande är temat för numrets krönika, skriven av Erik Blennberger, professor i etik.

Tidningen Livsviktigt, nummer 4 2014

Tidningen Livsviktigt, nummer 4 2014

Dokument   •   2013-12-09 11:37 CET

I nummer 4 av Livsviktigt berättar vi om vår breda verksamhet inom rehabilitering.Du kan också läsa om den nya patientvägledaren på Brommageriatriken och möta Irene Dåderman, sjuksköterska inom ASIH. ”Vi måste våga se barnen" är temat för krönikan som Jenny Erikssons, ambassadör för Ung Anhörig, har skrivit.

Tidningen Livsviktigt, nummer 3 2014 - Invigningsspecial

Detta nummer av Livsviktigt ägnas till stor del åt det nya vård- och omsorgsboendet på Kungsholmen. Läs bl.a. intervjun med en av de boende och se bilder från invigningen med H.M. Drottningen. I tidningen finns även en intervju med Pia Hakola, sjuksköterska inom palliativ vård, som berättar om en studie av unga anhöriga. Livsviktig träning är temat för Morgan Rosenbergs krönika.

Tidningen Livsviktigt, nummer 2 2013

Tidningen Livsviktigt, nummer 2 2013

Dokument   •   2013-06-03 11:31 CEST

I Livsviktigt nr 2/2013 kan du bland annat läsa om Brommageriatrikens arbete med att utveckla vårdkedjan för äldre. Geb Desta berättar om sitt arbete som undersköterska på med kontaktmannaansvar. Anhörigfondens ordförande Arja Leppänen skriver en krönika om att vara partner på egna villkor och professor Inger Ekman svarar på frågor om personcentrerad vård.

Tidningen Livsviktigt, nummer 1 2013

Tidningen Livsviktigt, nummer 1 2013

Dokument   •   2013-03-04 11:26 CET

I Livsviktigt nr 1/2013 kan du läsa om palliativ vård i livets sista tid och om inflyttning till det nya vård- och omsorgsboendet som byggs på Kungsholmen. Sjuksköterskan Eva Ingstrand berättar om att möta existentiella behov vid vård av äldre och Kristina Sahlqvist kåserar om läkande konst och vårdande miljöer.

Stockholms Sjukhems anbud på Brommageriatriken

Stockholms Sjukhem får fortsatt förtroende att driva Brommageriatriken efter Stockholms läns landstings kvalitetsupphandling. Anbudet innebär att Brommageriatriken inför nya sätt att arbeta för att etablera en trygg, tillgänglig och säker vårdkedja för de mest sjuka äldre tillsammans med andra vårdgivare. De nya arbetssätten presenteras närmare i dokumentet "Stockholms Sjukhems anbud”.

Tidningen Livsviktigt, nummer 3 2012

Tidningen Livsviktigt, nummer 3 2012

Dokument   •   2012-11-06 14:16 CET

Stockholms Sjukhems tidning Livsviktigt berättar om vård, omsorg och forskning. I det nya numret möter du rehabhundarna Learoy och Bonzai. Vi berättar om nytt vårdval inom primärvårdsrehab samt intervjuar forskaren Erik Sundström och vårdplaneringssköterskan Jenny Sallander. Jan-Håkan Hansson, rektor på Ersta Sköndal högskola, kåserar om samverkan och samarbete.

Tidningen Livsviktigt

Tidningen Livsviktigt

Dokument   •   2012-06-04 16:49 CEST

Stockholms Sjukhems tidning Livsviktigt berättar om vård, omsorg och forskning. Det nya numret av Livsviktigt handlar bl a om hur vi arbetar med kunskapsspridning i form av utbildning och forskning. Eva Nilsson Bågenholm, nationell äldresamordnare, kåserar om de utmaningar som vården och omsorgen står inför.

Tidningen Livsviktigt

Tidningen Livsviktigt

Dokument   •   2012-03-12 18:45 CET

Stockholms Sjukhems tidning Livsviktigt handlar denna gång om avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) - en uppskattad vårdform som är okänd för många. Läsaren får möta "Allis" som är terapihund på demensboendet. Joakim Larsson, äldreborgarråd (M) i Stockholms stad ger sin syn på kvalitet i äldreomsorgen. Vi berättar också om konstnärliga utsmyckningen av det nya vård- och omsorgsboendet.

Program 2:a Nationella Konferensen i Palliativ Vård 13-14 mars 2012

Den 13-14 mars arrangeras den andra nationella konferensen i palliativ vård, årets tema är "Palliativ vård för alla". Under två dagar kommer landets ledande kompetens att samlas på Folkets Hus i Stockholm för att diskutera den palliativa vårdens möjligheter och utmaningar. Program och abstrakts presenteras i programboken, "Program 2:a Nationella Konferensen i Palliativ Vård 13-14 mars 2012".

Vad betyder konst, slöjd och design för den döende patienten?

Vad betyder konst, slöjd och design för den döende patienten? Inbjudan till ett seminarium om den fysiska vårdmiljön i palliativ vård. Medverkar gör Eva Rosengren, arkitekt och konstnär, Carol Tishelman, sjuksköterska och professor, Andreas Nobel, arkitekt och forskare samt Samir Alj Felt, konstnär Moderator ät Carl Johan Fürst, överläkare på Stockholms Sjukhem och professor.

Tidningen Livsviktigt, nummer 2 2011

Tidningen Livsviktigt, nummer 2 2011

Dokument   •   2011-10-18 15:17 CEST

Stockholms Sjukhems tidning Livsviktig berättar om vår vård, omsorg och forskning. Den sprids till beställare, samarbetspartners, intresseföreningar, patienter, boende och anhöriga. Det nya numret av tidningen handlar bl a om medicinsk yoga inom ASIH, om ett forskningsprojekt inom hemrehab och om vårdkedjan vid demens.

Årsredovisning 2009

Årsredovisning 2009

Dokument   •   2010-06-07 15:41 CEST

Årsredovisning med förvaltningsberättelse, ekonomiska resultat och nyckeltal.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.