Skip to main content

Att vara barn idag – forskare föreläser på Kulturhuset

Evenemang

13
OCT
Kulturhuset, Hörsalen, våning 3
-   -

Stockholms universitet ger i samarbete med ”Rum för barn” på Kulturhuset i höst en serie föreläsningar med fokus på barn. Föreläsningarna är gratis och öppna för allmänheten.

PROGRAM 2010

Tid: 18.00-19.30

Onsdag 13 oktober
Elever vid tangenterna - om digitala resurser i skolmiljön

Föreläsare: Susanne Kjällander, doktorand i didaktik vid Stockholms universitet.
Föreläsningen tar upp vad barn och unga gör vid tangenterna, från förskolan till högstadiet. Centrala begrepp som digitala lärresurser och digital natives förklaras och föreläsaren visar exempel från sitt forskningsmaterial. Det anknyter bland annat till ungdomars digitala språk, hur de testar gränser och värjer sig mot faror på nätet. Även de vuxnas roll i den digitala miljön diskuteras.

Torsdag 18 november
Uppkopplad från vaggan - om lekande, lärande och fostran i den digitala tidsåldern

Föreläsare: Ylva Ågren, lärare och doktorand i barn- och ungdomsvetenskap, Stockholms universitet.
I barns vardagsliv ingår datorer, webbsidor, mobiler, TV, videospel med mera. som en självklar och integrerad del. Barns medielandskap skiljer sig inte heller nämnvärt från vuxnas utan samma föremål används av såväl liten som stor. Föreläsningen belyser barns mediebruk med fokus på lek och lärande, medievanor och förhandlingar samt gemenskap och delaktighet. Vidare diskuteras hur barns mediebruk påverkar vår syn på barn, barndom och barnkultur.

Torsdag 2 december
Så lär man sig sitt språk - om språkinlärning hos små och stora barn.

Föreläsare: Francisco Lacerda, professor i fonetik, Stockholms universitet.
Kan den tidiga talspråksutvecklingen förklaras utifrån spädbarnets förmåga att uppfatta och producera ljud och barnets benägenhet för socialt samspel? Föreläsningen betraktar spädbarnets ekologiska miljö och de olika aktörernas anpassning till barnets kognitiva utveckling från ett teoretiskt perspektiv. Syftet är att förklara hur grundläggande lingvistiska begrepp spontant kan uppstå. Föreläsningen förklarar även typiska språkutvecklingsmönster hos barn i förskoleåldern och varför barnets språkliga mognad kan förväntas påverka utvecklingen av läs- och skrivfärdigheter. Slutligen diskuteras även språkutvecklingen fram till tonårsåldern och inlärning av andra språk.

www.su.se/oppnaforelasningar
Se rubriken Rum för barn

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera