Skip to main content

Carin Holmberg vid Alla Kvinnors Hus får 2006 års TORA-Tagg

Evenemang

17
MAR
Statsvetenskapliga institutionens lokaler vid Stockholms universitet
 

Carin Holmberg, fil. dr i sociologi och verksam vid Alla Kvinnors Hus i Stockholm har fått året TORA-Tagg för
"det sätt på vilket hon dissekerat tvåsamhetens mytologi och därmed blottlagt överordning där den är som mest osynlig och normaliserad. Hon har fått oss att genomskåda de rosa dimmor som omger kärleken i dikt och diskurs, och påvisat en verklighet som karaktäriseras av såväl manlig expansion som kvinnohat och våld, samt vågat synliggöra hur även samkönade relationer präglas av dessa patriarkala normer. Hon har dessutom tydliggjort vidden av statens skenheliga svek mot våldsutsatta kvinnor. Till patriarkatets fasa och vår förtjusning sticker hon hål på uppblåsta feministätare och synliggör deras rädsla för kvinnor i grupp samt uppmanar till kvinnosolidaritet, syftande till frigörelse."

T.O.R.A är en förening som bildats av kvinnliga forskare vid Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet. Föreningens syfte är att varje år i månaden mars dela ut priset TORA-Taggen. Priset skall gå till en feministisk forskare vars forskning bedöms irritera den patriarkala ordningen, dvs. vara som en Tagg i Ordningens RumpA. Pristagaren skall vidare identifiera sig själv som kvinna.

Priset består av en statyett i form av en gyllene tagg. År 2004 tilldelades priset Maud Eduards, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet. År 2005 tilldelades priset docent Agnes Wold vid Sahlgrenska akademin.

Fredagen den 17 mars kl. 17. 00 delar föreningen ut årets TORA-Tagg i Statsvetenskapliga institutionens lokaler vid Stockholms universitet, hus F, rum F 702, Södra huset i Frescati. I samband med prisutdelningen ger pristagaren en kortare föreläsning..

Om pristagaren:
Carin Holmberg är fil dr i sociologi och har just påbörjat ett arbete på Alla Kvinnors Hus i Stockholm. Hon har under många år arbetat som forskare vid Ersta och Sköndals högskola och Centrum för genusstudier vid Stockholms universitet. Hennes banbrytande avhandling, Det kallas kärlek, diskuterar hur maktrelationer mellan könen upprätthålls bland unga par som uppfattar sig själva som jämställda. Denna bok har givits ut i flera utgåvor, bland annat av Månpocket, och har översatts. I sin forskargärning har Carin Holmberg också, bland annat, undersökt vilken hjälp som erbjuds misshandlade kvinnor i kommunerna samt kvinnosynen i missbruksbehandling. I sin senaste rapport, Våldsamt lika och olika, skriven tillsammans med Ulrika Stjernqvist, undersöks förekomsten av våld i samkönade relationer.

För ytterligare information
Ulrika Thomsson, ordförande i T.O.R.A, tfn 08-16 30 80, e-post ulrika.thomsson@statsvet.su.se
Maria Jansson, informationsansvarig i T.O.R.A, tfn 08-162626, e-post maria.jansson@statsvet.su.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera