Skip to main content

Framtidens globala miljörätt och miljöpolitik: Samtal med Bo Kjellén och Dinah Shelton

Evenemang

29
SEP
Tid: 29 september, kl 10.00-12.00 Plats: G-salen, Arrheniuslaboratorierna, Frescati, Stockholms universitet
  -
Hedersdoktorerna Bo Kjellén och Dinah Shelton föreläser och samtalar om framtidens miljörätt och miljöpolitik. Utgångspunkten är FN:s världstoppmöte för hållbar utveckling 2012 (”Rio + 20”). Vilka är utmaningarna för en global politik och rättsordning för hållbar utveckling? Är förutsättningarna sämre eller bättre idag än vid FN:s tidigare världstoppmöten för miljö och utveckling, i Stockholm 1972, Rio de Janeiro 1992 och Johannesburg 2002? Program: Said Mahmoudi, dekanus, och Jonas Ebbesson, föreståndare Stockholms miljörättscentrum välkomnar Bo Kjellén: The Anthropocene and the Evolution of International Law and Governance Dinah Shelton: Looking Past Rio: Integration, Coordination or Competition in Environmental Governance? Samtal och frågor: Bo Kjellén och Dinah Shelton; moderator Jonas Ebbesson För frågor angående seminariet eller möjligheten att intervjua Bo Kjellén och/eller Dinah Shelton vänligen kontakta Erica Grahn per tel: 08 16 21 47, mobil 073 72 71 966 eller per e-post: erica.grahn@juridicum.su.se. Bo Kjellén var tidigare ambassadör och under flera år Sveriges chefsförhandlare i de globala klimatförhandlingarna. Han ledde delar av de internationella förhandlingarna för FN:s klimatkonvention, som antogs vid 1992 års FN-konferens om miljö och utveckling. Bo Kjellén var även internationell ordförande i förhandlingarna om FN:s globala ökenkonvention (UNCCD) som antogs 1994. Bo Kjellén är alltjämt engagerad som författare och föreläsare i internationella miljöfrågor,inte bara med koppling till klimatförändringar, och han har aktivt bidragit till undervisning och forskning i miljörätt på Stockholms universitet. Dinah Shelton är professor i folkrätt vid The George Washington University Law School och en framträdande forskare inom ämnesområdena mänskliga rättigheter och internationell miljörätt. Hon är vicepresident i American Society of International Law, ledamot i den Mellanamerikanska kommissionen för mänskliga rättigheter och ledamot i redaktionskommittén för American Journal of International Law. Hon har genom sina åtskilliga vetenskapliga publikationer lämnat ett betydande bidrag till utvecklingen av det rättsliga skyddet av mänskliga rättigheter och miljö. Varmt välkommen!

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy