Skip to main content

”Historia på gång” – från sporthjältar till Auschwitz

Evenemang

15
APR
Historiska museet i Stockholm, Narvavägen 13
  -
Hur medierna beskriver sporthjältar, hur Förintelsen är närvarande i svensk konst och dilemman man kan ställas inför när man skriver synteser över den svenska historien. Det är några inslag den 15 april när ”Historia på gång” arrangeras på Historiska museet i Stockholm. Sju forskare från Historiska institutionen vid Stockholms universitet delar med sig av sin forskning och bjuder in besökare att delta och diskutera. Program: John Hellström visar hur massmediers konstruktion av sporthjältar avspeglar samhällets värderingar. Nikolas Glover talar om sin studie där han ur ett historiskt perspektiv undersökt marknadsföringen av svensk kultur. Yvonne Hirdman tar upp dilemman med att skriva synteser över den moderna svenska historien, som huvudförfattare till Nordstedts Sveriges historia, 1921–1970. Bo Eriksson berättar om medeltidens bruk av monster i text och bild och vilka syften dessa monster i verkligheten tjänade. Klas Åmark reflekterar över varför historisk vetenskap är så viktig, vad kan vi lära av historien? Christina Florin redogör för den betydelse tio kända äkta par har spelat i svensk politik och vetenskap. Tanja Schult redogör för hur närvarande Förintelsen alltjämt är i svensk konst.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy