Skip to main content

Lärande i mångfald? - konferens på Europadagen

Evenemang

09
MAY
Mångkulturellt centrum, Fittja gård
  -
En heldagskonferens på Mångkulturellt centrum, Fittja gård, om arbete med frågor kring etnicitet, flerspråkighet och diskriminering i skola och lärarutbildning. Datum och tid: Fredag den 9 maj kl 08.30-16.00 Plats: Mångkulturellt Centrum, Fittja Gård - Vilken betydelse har frågor om etnicitet, flerspråkighet och diskriminering i lärarutbildning och i skolutveckling? - Var befinner sig Sveriges skolor i relation till målen för interkulturell dialog inom Europa? - Vilka perspektiv och förhållningssätt kan ge avtryck i en bättre undervisning för alla elever? Mångkulturellt centrum och Nationellt centrum för sfi och svenska som andraspråk inbjuder till en heldagskonferens kring dessa brännande och komplicerade frågor. Välkommen till Fittja gård på Europadagen den 9 maj, under det år som har utnämnts till året för interkulturell dialog. Bland de medverkande märks Aina Bigestans, Nationellt centrum för sfi och svenska som andraspråk, Stockholms universitet, som konferensledare och Lennart Dahlberg, Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot språk och språkutveckling, Stockhlms universitet, som kommentator. Läs mer om konferensen: http://www.usos.su.se/content/1/c6/04/01/97/9maj.pdf Obs! För obligatorisk föranmälan (kostnadsfritt för journalister) kontakta: Mikael.morberg@mkc.botkyrka.se, tfn 08-53170534

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy