Skip to main content

Presseminarium om forskning om integration och segregering på arbetsmarknaden

Evenemang

29
JAN
Spelbomskan, Aula Magna, Frescati
  -
Professor Eskil Wadensjö inleder med att berätta om forskningen inom den nyetablerade forskningsmiljön SULCIS - Stockholms universitets Linnécentrum för integrationsstudier. Därefter ger tre forskare svar på frågorna nedan. • Utländsk bakgrund och kulturell identitet - vilken inverkan har identitet på arbetsmarknaden? Lena Nekby, forskare i nationalekonomi • Familj, bostadssegregering och etniska skillnader – betyder de lika mycket för utbildningskarriären? Ryszard Szulkin, professor i sociologi • Har Mohammed och Sabina sämre chans att få jobb än Sven och Kerstin? En experimentell studie om etnisk diskriminering på den svenska arbetsmarknaden, Moa Bursell, doktorand i sociologi Efter presentationerna erbjuds möjlighet att ställa frågor direkt till respektive forskare. Tid: tisdag den 29 januari, kl. 14.45-15.45 Plats: Spelbomskan, Aula Magna, Frescati Anmälan och ytterligare information: Jonas Åblad, presskontakt, Kommunikationsenheten, Stockholms universitet Tfn: 08-16 21 72, 070-268 27 17, e-post: jonas.ablad@kommunikation.su.se Detta presseminarium ingår i ett halvdagsseminarium om klimat och integration där forskningen vid Stockholms universitets forskningsprogram SUCLIM och SULCIS presenteras för allmänheten: Integrationsforskning kl 13.00–14.45 (och Klimatforskning kl 15.30–16.55) i högra hörsalen, Aula Magna. OM SULCIS: SULCIS - Stockholms universitets Linnécentrum för integrationsstudier - är ett mångvetenskapligt forskningscentrum som fokuserar på migrations- och integrationsfrågor. SULCIS består av forskare vid Institutet för social forskning (SOFI) och institutionerna för kriminologi, kulturgeografi, nationalekonomi och sociologi. SULCIS forskningsprogram består av flera olika projekt som var för sig och gemensamt bidrar till kunskapen om internationell migration och situationen för invandrarna i Sverige. SULCIS får årligen 7,5 miljoner i Linnéstöd. Programansvarig är professor Eskil Wadensjö.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy