Skip to main content

Pressinbjudan: "Mätkrav stjälper jämställdhet"

Evenemang

17
JUN
Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet, i Philipssalen, hus 3, Kräftriket, Roslagsvägen 101, Stockholm.
  -
När välformulerade jämställdhetsmål reduceras till enkla mätetal styrs utvecklingen in i en återvändsgränd. Normer för verksamhetsstyrning gör att mätning blir ett mål i sig. Men att enbart räkna antalet kvinnor och män räcker inte. Frågan är hur kvinnors och mäns behov och erfarenheter kan få lika tolkningsföreträde i transportsystemet. Ingemar Skogö, GD för Vägverket (2001-2009), och Lisa Warsén, vice ordförande i Banverkets styrelse, kommer att diskutera frågan vid ett öppet seminarium med Eva Wittbom kring hennes avhandling "Att spränga normer - om målstyrningsprocesser för jämställdhetsintegrering". Studien handlar om Banverkets och Vägverkets styrning mot det sjätte transportpolitiska delmålet, ett jämställt transportsystem. Seminariet arrangeras av Akademin för Ekonomistyrning i Staten. Tid och plats: Onsdagen den 17 juni kl. 17.00-19.00 Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet, i Philipssalen, hus 3, Kräftriket, Roslagsvägen 101, Stockholm. Avhandlingen finns för nedladdning i fulltext via länken: http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:202293 För ytterligare information: Ekon.dr Eva Wittbom Akademin för ekonomistyrning i staten Företagsekonomiska institutionen Stockholms universitet www.fek.su.se/aes tfn 08-163629, 0708-162650 e-post ewi@fek.su.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy