Skip to main content

Pressinbjudan symposium den 16 oktober: Dagens och framtidens strålskyddsforskning

Evenemang

16
OCT
Beijersalen, Kungl. Vetenskapsakademien, Lilla Frescativägen 4A
-   -
Vi exponeras under hela vårt liv för låga doser av joniserande strålning i form av bakgrundsstrålning och i samband med röntgendiagnostik. Baserat på gällande riskuppfattning så beräknas dessa doser kunna ge upphov till cirka 2000 cancerfall per år i Sverige. Osäkerheten i riskuppskattning vid exponering för låga doser är stor. Symposiet "The present and future of radiation protection research" syftar därför till att belysa dagens kunskap vad gäller risker och vilka förväntningar som ställs på den framtida forskningen. Internationella experter kommer att diskutera frågeställningarna från cellulär nivå till epidemiologiska studier. Symposiet är öppet för allmänheten och media. "The present and future of radiation protection research" Tid: Fredag den 16 oktober kl 9.00-17.45 Plats: Beijersalen, Kungl. Vetenskapsakademien, Lilla Frescativägen 4A Symposiet är på engelska. Programmet finns att ladda ner som pdf på http://www.kva.se/sv/Kalendarium/Kalendariumlista/Event/?eventId=177 Symposiet är anordnat av Nationalkommittén för strålskyddsforskning, Kungl. Vetenskapsakademien och Centrum för strålskyddsforskning, Stockholms universitet. Ytterligare information Mats Harms-Ringdahl, professor i strålningsbiologi, Centrum för strålskyddsforskning, Stockholms universitet, tfn 08-16 4109, e-post mats.harms-ringdahl@gmt.su.se Vid Stockholms universitet pågår utbildning och forskning på högsta nivå. Universitetet deltar i regionala, nationella och internationella samarbeten, i debatt och i samhällsutveckling. Här är mer än 50 000 studenter och 6 000 medarbetare verksamma inom humaniora, juridik, naturvetenskap, samhällsvetenskap och lärarutbildning i en miljö där öppna sinnen möts och utvecklas. www.su.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy