Skip to main content

Rättvis krigföring – finns den?

Evenemang

19
NOV
Stockholms universitet, Frescati, Föreläsningssal B3
  -

Det finns lagar om hur krig får startas, föras och avslutas. Det finns regler om proportionalitet och hur civila ska skyddas. Det är den juridiska tolkningen. Men är det rimliga resonemang? Hur ser det etiska och moraliska perspektivet ut? Filosofiska institutionen vid Stockholms universitet anordnar konferensen The ethics of modern warfare där bland andra den amerikanska filosofen Jeff McMahan samt Torbjörn Tännsjö medverkar.

Program:

13.00 Nicolas Spinoza vid Filosofiska institutionen öppnar konferensen

13.10 – 13.40 On proportionality in self-defense and war
Jeff McMahan, Rutgers University

13.40-14.10 Does a moral rationale exist behind international laws on just warfare?
Torbjörn Tännsjö, Stockholms universitet

14.10 – 15.00 Diskussion och paus

15.20-15.40 What’s wrong with international criminal courts?
Claudio Tamburrini , Stockholm universitet

15.40 - 16.00 Supreme emergencies without the bad guys
Per Sandin, Sveriges lantbruksuniversitet

16.00 - 16.20 Responsibility to protect: Operation Unified Protector in Libia
Pål Wrange, Stockholms universitet

För mer information kontakta:
Torbjörn Tännsjö: torbjorn.tannsjo@philosophy.su.se alt 070-7976613

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera