Skip to main content

Sjuk, frisk eller mitt emellan? En eftermiddag om stress, sömn och hälsa

Evenemang

22
MAR
Stockholms universitet, Aula Magna
  -
Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet bjuder in till en eftermiddag med föreläsningar om stress, sömn och hälsa. - Hur vi själva upplever att vi mår påverkar starkt hälsoutvecklingen. Detta oavsett vad en rent objektiv bedömning egentligen visar av hälsoläget. Att förstå förhållandet mellan subjektiva och mer objektiva perspektiv på hälsa kan därför lära oss mer om hur vi kan bidra till en god hälsoutveckling och kan också komma vården till nytta. Vi hoppas att den här dagen med detta som grundtema kan ge nya perspektiv på frågan, säger docent Mats Lekander vid Stressforskningsinstitutet. Tid: den 22 mars kl. 13-16.30 Plats: Aula Magna, Stockholms universitet Media är varmt välkomna. Ur programmet: Hur vet man om man är sjuk eller frisk? Dagen inleds av.dr Anna Nixon Andreasson. Föredraget berör vad det är som avgör om individen känner sig frisk eller sjuk och om den egna bedömningen skiljer sig från läkarens bedömning. Hälsa, sjukdom, arbetsförmåga och sjukfrånvaro: Professor Kristina Alexanderson om vad vi egentligen menar med hälsa och sjukdom i förhållande till arbetsförmåga och sjukfrånvaro. Att ha en sjukdom ger i sig inte rätt till sjukskrivning - men kan sjukskrivning å andra sidan leda till sjukdom? Sjuknärvaro: hjältemodig insats eller kostsam dumhet? Sjukfrånvaron diskuteras mycket, men sällan uppmärksammas att hälften av de arbetande svenskarna flera gånger om året går till jobbet trots att de anser att de egentligen borde ha stannat hemma. Kan det vara skadligt att arbeta när man är sjuk? Nya svenska studier tyder på det, men i vissa fall är det sannolikt bättre att arbeta än att vara sjukskriven. Professor Hugo Westerlund reder i sitt föredrag ut begreppen, går igenom kunskapsläget och tar en titt på vad som kan göras åt sjuknärvaron Vad har sömn och sömnbrist med sjukdomskänsla att göra? Docent Göran Kecklund fokuserar på sömn och sömbrist i relation till upplevd hälsa och hur denna kan variera från dag till dag. Är det smärta, trötthet eller kanske störd sömn? Vad händer med sjukdomsupplevelsen när man hoppar över sömnen? Vad händer med sömnkvaliteten efter en dag med upplevd ohälsa? Placebo och självläkning som friskfaktorer Docent Mats Lekander om placebo och självläkning kan bidra till förbättrad hälsa. Vid placebo får man hjälp av kroppens inneboende förmåga till självläkning. Hur fungerar det, och skulle sjukvården kunna utnyttja positiv förväntan för att göra vården bättre? Acceptans – i hälsans tjänst! Docent Giorgio Grossi avslutar dagen med ett behandlarperspektiv genom att tala om begreppet acceptans - viljan att se verkligheten som den är, utan att fly, undvika, förvränga eller döma den. Acceptans är ofta en förutsättning för positiv förändring. Föredraget belyser hur den så kallade ”tredje vågens” kognitiva beteendeterapier använder begreppet. Se fullständigt program på www.stressforskning.su.se För ytterligare information kontakta: Sofia Lagergren, informationsansvarig, Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet. Tfn: 08-5537 8940 E-post: sofia.lagergren@stressforskning.su.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy