Skip to main content

Språkkonferens om svårigheterna med andraspråksinlärning

Evenemang

08
SEP
Aula Magna, Frescati
-   -
Varför är det så svårt lära sig att tala ett andraspråk? Denna fråga och många andra som berör andraspråksforskning intresserar de cirka 250 forskare som 8-10 september deltar i den internationella språkinlärningskonferensen vid Stockholms universitet. Konferensen är ett tillfälle att ta del av nya forskningsrön, men också för forskarna att starta nya nätverk och internationella forskningssamarbeten. Det är också en möjlighet för andraspråksforskningen att ytterligare stärka sin position som ett av Stockholms universitets ledande forskningsområden. Eurosla 21 (European Association for Second Language Acquisition) är en årligt återkommande konferens och samlar framförallt europeiska andraspråksforskare, men också forskare från resten av världen. Den 8 september inleds konferensen med ett plenarföredrag om den viktiga frågan ”Utvecklas andraspråk och hemspråk på samma sätt?”. Konferensen berör andraspråk i vid bemärkelse; tvåspråkiga barn, barn som lär sig ett främmande språk i skolan, vuxna som lär sig främmande språk, vuxna som emigrerar och får ett andraspråk och flerspråkiga personer i en globaliserad värld. I konferensens program finns presentationer om många olika andraspråk, däribland de stora skolspråken engelska, franska, italienska, spanska, tyska och kinesiska, men också grekiska och turkiska som andraspråk, samt det gåtfulla språket baskiska vars ursprung länge förbryllat forskarna. Fokus ligger dock inte på det språkspecifika, utan på att hitta likheter i inlärningen av olika andraspråk och att vidareutveckla generella teorier. Rent språkliga ämnen tas upp, såsom föredraget ”Kommer flyt före grammatisk korrekthet?”, men även mer psykologiska perspektiv på andraspråksinlärning diskuteras, som i föredraget ”Öppensinnade, extroverta och empatiska personer är bättre andraspråksanvändare”. Forskare från Stockholms universitet som håller föredrag är till exempel Inge Bartning, Manne Bylund, Britt Erman, Lars Fant, Fanny Forsberg Lundell, Kenneth Hyltenstam och David Minugh. Konferensen är knuten till det Stockholmsbaserade forskningsprojektet ”Avancerad andraspråksanvändning”, finansierat av Riksbankens Jubileumsfond som även varit med och finansierat konferensen tillsammans med några av universitetets språkinstitutioner. För mer information om EUROSLA och konferensen besök EUROSLA webbplats: http://eurosla.org/eurosla21.html Ytterligare information Camilla Bardel, professor vid Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet, mobil 070-819 77 93 tfn 08-1207 6779, e-post camilla.bardel@isd.su.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy